A- A A+

Нови Пазар - град могућности

Зашто инвестирати у Нови Пазар?

 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 • Повољан географски положај
 • Индустријски центар регије
 • Близина тржишта Црне Горе, Македоније, Босне и Херцеговине
 • Ослобађање од локалних комуналних такси
 • Квалификована радна снага
 • Дуга традиција у лакој индустрији
 • Универзитетски центар
 • Индустријски парк
 • Одлуком Владе Републике Србије одлучено је да аутопут Београд - Јужни Јадран пролази кроз територију Града Новог Пазара
 • Извозно оријентисана економија
 • Могућност за brownfield и greenfield инвестиције
 • Подршка Регионалне агенције за развој Санџака СЕДА потенцијалним инвеститорима
 • Државне субвенције за покретање бизниса и инвестирања у Нови Пазар

Потенцијали

 

Производња:

 • готових производа (одећа, обућа, намештај и прехрана)
 • полупроизвода 
 • производа од рециклираног материјала (отпадног текстила, коже, дрвета) за познату трговачку марку (трговачка марка - производња под "туђим именом")
 

Партнерства за:

 • Креирање планова и стратегија коришћења обновљивих извора (ветропаркови, биомаса, соларне електране хидроелектране и сл.)
 • Развој пољопривреде и производња органске хране
 • Комуналне услуге (дезинфекција, дезинсекција и дератизација)
 • Развој инфраструктуре и капиталне пројекте
 • Привредни развој и запошљавање
 

Индустријски парк:

површине 45 хектара, лоциран у широј градској зони уз магистрални пут Београд-Подгорица, поседује сву пратећу инфраструктуру; нуди разноврсне могућности сарадње:

 • заједничка улагања
 • индивидуално улагање
 • закуп простора
 • 39 појединачних парцела
 • greenfield и brownfield
 

Заједнички наступ на страним тржиштима:

 • Потписан Споразум о слободној трговини са Русијом, Турском, Казахстаном и Белорусијом
 • Чланица ЦЕФТА-е, слободна трговина са земљама Централне Европе
 • Слободна трговина са земљама Сједињених Америчких Држава за одређене врсте производа
 • Квалитетна, млада, обучена и јефтина радна снага
 • Радна снага са високим квалификацијама и просечном старошћу од 26 година
Industrijski park


 

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops