A- A A+

Заштита животне средине

  • 1
  • 2
  • 3

 

Одржив развој града Новог Пазара подразумева и начин и степен коришћења ресурса који омогућава обновљивост и заштиту истих за будућа поколења.

Градска управа ће применити принципе да постојеће и будуће људске делатности и активности буду у складу са природним окружењем.

Сви стратешки документи, планови и програми развоја града као и пословни пројекти предузетника и фирми морају бити оцењени са становишта утицаја на животну средину.

Најважнији задаци ове интернет презентације су:

  • да пружи информације јавности о активностима градске управе, надлежних одељења и одсека на заштити средине, у складу са начелом транспарентности рада градске управе

  • да упозна јавност са њиховим правима, обавезама и одговорношћу на унапређењу квалитета животне средине

  • да омогући активно учешће заинтересованих лица и јавности на решавању питања и проблема везаних за ову област

  • да утиче на на свест грађана о потреби заштите и унапређења квалитета средине у којој живе

  • да омогући грађанима одговоре на питања везана за ову област

Поткатегорије

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops