A- A A+

Водоснабдевање добро, следи замена дистрибутивне мреже

Из извештаја Јавног прдузећа „Водовод и канализација“ за 2017. годину, презентованог на тринаестој седници Градског већа Новог Пазар видљиво је да је снабдевање водом далеко боље него претходних година.

„Сведоци смо да немамо проблема са снабдевањем домаћинстава водом, да је оскудица воде за пиће али и техничку употребу далека прошлост. Наравно да има простора за бољи рад предузећа и решавање текучих питања, чему менаџмент посвећује изузетну пажњу. Градско веће је задовољно начином на који је ЈП пословало и решавано одређене потешкоће на терену, нарочито ако имамо у виду застарелост дистрибутивне мреже. Решавање овог сегмента, у циљу још боље дистрибуције воде до грађана нам је приоритет у наредном периоду“, казао је члан Градског већа Градимир Недељковић, истакавши да ће заменом цеви на мрежи ЈП „Водовод и канализација“ побољшати дистрибуцију али и смањити губитке воде.

На данашњој седници Градског већа презентовани су извештаји о раду јавних предузећа и установа чији је однивач град Нови Пазар, као и извештаји организационих јединица Градске управе за изворне и поверене послове и Управе за наплату јавних прихода.

Чланови Градског већа дали су у оквиру редовног заседања сагласност на формирање Туристичке организације регије Копаоник, чија се важност, по речима Недељковића огледа у могућности да Нови Пазар удруженим снагама са суседним општинама, промовише свој туристички потенцијал.

„Мислим да ћемо са формирањем организације постићи пун погодак на пољу промоције туризма“, рекао је члан Градског већа.

Градско веће донело је одлуку за обезбеђивање простора за предају садног воћа. Сви пољопривредни произвођачи који имају регистрована газдинства а који садни материјал купе од чланова Земљорадничке задруге (уписаних у регистар продаваца садног материјала ) стичу право на повраћај новца од 60 %.

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops