A- A A+

Рокови у управним поступцима важиће и после ванредног стања

С обзиром да је рад са странкама суспендован од увођења ванредног стања, видљиви су резултати пуне примене е-управе. Наиме, иако у Услужном центру новпазарске Градске управе шалтери не раде, ажурирање Књиге рођених и Књиге умрлих обавља се уобичајеним темпом, а Уредбом Владе Србије, рокови у управним поступцима важиће и тридесет дана од престанка ванредног стања.

Е-упис деце у Књигу рођених у Новом Пазару врши се још од 2016. године, кроз систем ”Бебо, добродошла на свет”. Према речима начелника Одељења за општу управу, Марка Славковића, ефекти примене е-управе су још видљивији у ванредним околностима.

”Сам поступак електронске пријаве деце која су рођена у браку је врло једноставан и конфоран. Поступак се покреће на Гинеколошко-акушерском одељењу. Пријава долази од стране овлашћених лица болнице до нашег матичара, који комплетира упис и убацује га у централни регистар матичних књига”, каже начелник Одељења за Општу управу у Новом Пазару, Марко Славковић.

Изузетак су деца рођена у ванбрачним заједницама. Њихов упис се врши код дежурног матичара у присуству оба родитеља – објашњава Славковић.

”Законодавац је оставио могућност да отац детета може признати очинство пред надлежним матичарем. То се може обављати у нашим просторијама, уз неопходно присуство мајке, која мора дати сагласност на признавање очинства”, каже Славковић.

Што се тиче уписа у Матичну књигу умрлих, правни основ је пријава смрти и потврда коју издају лекари мртвозорници.

”Првијава смрти се, за лица која су вођена у здравственој установи шаље, како путем поште, тако и електронским путем, а потврду о смрти, коју издаје лекар мртвозорник, уместо уобичајене праксе да лица која су имала смртни случај доносе потврду на шалтер, то се ради такође електронским путем. Лекари мртвозорници достављају оригинал потврду матичару који је задужен за вођење Матичне књиге умрлих”, рекао је Славковић.

Славковић наглашава и да ће се, у складу са Уредбом владе Србије, рокови који истичу за време ванредног стања, а односе се на предузимање управних радњи, окончање управних поступака и одлучивање по тим питањима сматрати истеклим тек кад истекне 30 дана од престанка ванредног стања.

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops