A- A A+

РЕГИСТАР ЛОБИСТА

ЛОБИРАЊЕ

Закон о лобирању је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије” број 87/18, а примењује се од 14.08.2019. године. Законом се уређују услови и начин обављања активности лобирања, регистар и евиденције у вези са лобирањем и друга значајна питања за лобирање.

Све информације о Закону о лобирању као и Кодекса понашања учесника у лобирању (Сл. Гласник РС број 53/19), Правилник о изгледу и садржини образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и посебне евиденције у поступку лобирања (Сл. Гласник РС број 53/19) и Правилника о програму обуке за лобисту (Сл. Гласник РС број 54/19) доступни су на сајту Агенције за борбу против корупције. www.acas.rs/lobiranje/

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops