A- A A+

Важећи планови


ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ ("Сл.гл. РС", бр.72/09)
Објављивање планских докумената
Члан 42.

"По доношењу, сви плански документи се објављују у службеним гласилима Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, зависно од врсте документа, а објављују се и у електронском облику и доступни су путем интернета."

 

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA