A- A A+

Списак озакоњених објеката

 

2017.

Ред. бројБрој предметаПодносилац захтеваДатум издавања решењаДатум објаве
001. 351-1166/16 Фахир Хамзагић 04.01.2017.год. 18.01.2017.год.
002. 351-5579/10 Енвер Мурић 04.01.2017.год. 18.01.2017.год.
003. 351-5597/10 Драгиша Марковић 05.01.2017.год. 18.01.2017.год.
004. 351-999/16 Идриз Аљушевић 05.01.2017.год. 18.01.2017.год.
005. 351-202/14 Мурат Паучинац  06.01.2017.год. 18.01.2017.год.
006. 350-1097/03 Ферид Пепић 09.01.2017.год. 18.01.2017.год.
007. 350-4625/03 Енвер Маврић 11.01.2017.год. 18.01.2017.год.
008. 350-4597/03 Јонуз Шемовић 11.01.2017.год. 18.01.2017.год.
009. 350-1185/03 Наил Ђерлек 11.01.2017.год. 18.01.2017.год.
010. 351-641/16 Фадиљ Ризовић 11.01.2017.год. 18.01.2017.год.
011. 350-438/03 Зенун Мучић 11.01.2017.год. 18.01.2017.год.
012. 351-1362/16 Мехмедин Бећовић 12.01.2017.год. 18.01.2017.год.
013. 350-3986/03 Ахмедин Рамо Мекић 12.01.2017.год. 18.01.2017.год.
014. 351-1809/10 Мустафа Црновршанин 12.01.2017.год. 18.01.2017.год.
015. 350-1775/03 Чеда Јовановић 11.01.2017.год. 18.01.2017.год.
016. 350-3001/03 Мустафа Црновршанин 12.01.2017.год. 18.01.2017.год.
017. 351-1040/16 Бајрам Билаловић 13.01.2017.год. 18.01.2017.год.
018. 350-736/03 Мехмедин Омеровић 13.01.2017.год. 18.01.2017.год.
019. 350-1408/03 Хамид Факовић 13.01.2017.год. 18.01.2017.год.
020. 351-5358/10 Бисера Ганић 13.01.2017.год. 18.01.2017.год.
021. 351-1216/10 Хусеин Хасановић 16.01.2017.год. 18.01.2017.год.
022. 351-3690/10 Вукоица Васиљевић 16.01.2017.год. 18.01.2017.год.
023. 350-913/03 Изет Емчовић 06.01.2017.год. 18.01.2017.год.
024. 350-747/03 Бахрија Плојовић 17.01.2017.год. 18.01.2017.год.
025. 351-1325/16 Јонуз Смаић 17.01.2017.год. 18.01.2017.год.
026. 351-1365/16 Шевала Ајдиновић 17.01.2017.год. 18.01.2017.год.
027. 351-1560/10 Омер Гегић 17.01.2017.год. 18.01.2017.год.
028. 351-750/13 Изет Коца 05.01.2017.год. 18.01.2017.год.
029. 350-3081/03 Хајрудин Тигањ 17.01.2017.год. 18.01.2017.год.
030. 351-1402/16 Чеда Јовановић 10.01.2017.год. 18.01.2017.год.
031. 351-577/09 Велибор Мајдак 17.01.2017.год. 18.01.2017.год.
032. 350-884/03 Ахмедин Холић 18.01.2017.год. 18.01.2017.год.
033. 351-1133/16 Алија Бихорац 20.01.2017.год. 30.01.2017.год.
034. 351-5343/10 Хакија Етемовић 19.01.2017.год. 30.01.2017.год.
035. 350-1443/03 Ћамил и Муамер Броња 19.01.2017.год. 30.01.2017.год.
036. 351-1670/10 Радоица Мајдак 20.01.2017.год. 30.01.2017.год.
037. 351-742/10 Мехо Ђерлек 23.01.2017.год. 30.01.2017.год.
038. 351-5674/10 Фуад Ћосовић 23.01.2017.год. 30.01.2017.год.
039. 351-5416/10 Јонуз Ахметовић 23.01.2017.год. 30.01.2017.год.
040. 351-397/16 Нафиљ Ризовић 24.01.2017.год. 30.01.2017.год.
041. 351-27/10 Сабит Мекић 24.01.2017.год. 30.01.2017.год.
042. 351-1852/16 Махит Беровић 24.01.2017.год. 30.01.2017.год.
043 351-1390/16 Хајрудин Јаховић 24.01.2017.год. 30.01.2017.год.
044. 351-681/16 Елмаз Омеровић 24.01.2017.год. 30.01.2017.год.
045. 351-3875/10 Селмо Мушовић 25.01.2017.год. 30.01.2017.год.
046. 350-2393/03 Зићирија Јахија 25.01.2017.год. 30.01.2017.год.
047. 351-789/16 Зеко Балићевић 25.01.2017.год. 25.01.2017.год.
048. 351-1190/16 Шаћир Сулејмановић 25.01.2017.год. 30.01.2017.год.
049. 351-1825/16 Мирко Тиосављевић 26.01.2017.год. 30.01.2017.год.
050. 350-1873/03 Сафет Сулић 26.01.2017.год. 30.01.2017.год.
051. 350-1157/03 Зада Плојовић 26.01.2017.год. 30.01.2017.год.
052. 351-395/16 Нафиљ Ризовић 26.01.2017.год. 30.01.2017.год.
053. 351-1166/16 Смајо Талевић 26.01.2017.год. 12.07.2017.год.
054. 350-988/03 Смајо Талевић 26.01.2017.год. 12.07.2017.год.
055. 351-3689/10 Вукоица Васиљевић 30.01.2017.год. 12.07.2017.год.
056. 351-836/16 Љутво Фетаховић 30.01.2017.год. 12.07.2017.год.
057. 351-3148/10 Назим Горчевић 30.01.2017.год. 12.07.2017.год.
058. 351-642/16 Харун Горчевић 31.01.2017.год. 12.07.2017.год.
059. 351-78/16 Сабахудин Бихорац 26.01.2017.год. 12.07.2017.год.
060. 351-1307/10 Марко Пантовића 31.01.2017.год. 12.07.2017.год.
061. 351-877/16 Мејрема Шаћировић 01.02.2017.год. 12.07.2017.год.
062. 351-4497/10 Халил Шабановић 01.02.2017.год. 12.07.2017.год.
063. 350-2130/03 Нихат Мурић 31.01.2017.год. 12.07.2017.год.
064. 351-4785/10 Хидајет Шунтић 01.02.2017.год. 12.07.2017.год.
065. 351-1857/16 Дуза Коматина 02.02.2017.год. 12.07.2017.год.
066. 350-1701/03 Рифат Имамовић 03.02.2017.год. 12.07.2017.год.
067. 351-351/10 Ахмо Тахировић 02.02.2017.год. 12.07.2017.год.
068. 351-302/14 Зоран Никић 03.02.2017.год. 12.07.2017.год.
069. 350-2240/03 Зоран Никић 03.02.2017.год. 12.07.2017.год.
070. 351-1154/16 Исмет Радончић 03.02.2017.год. 12.07.2017.год.
071. 350-4274/03 Музафера Паљевац 03.02.2017.год. 12.07.2017.год.
072. 351-1742/16 Фарук Угљанин 06.02.2017.год. 12.07.2017.год.
073. 351-1778/16 Изет Рамичевић 02.02.2017.год. 12.07.2017.год.
074. 350-4426/03 Исмет Зогић 06.02.2017.год. 12.07.2017.год.
075. 351-4861/10 Исмет Зогић 07.02.2017.год. 12.07.2017.год.
076. 351-7088/10 Енвер Марукић 07.02.2017.год. 12.07.2017.год.
077. 351-2952/10 Сабахудин Црнишанин 08.02.2017.год. 12.07.2017.год.
078. 351-2008/10 Шефћет и Метко Лукић 24.01.2017.год. 12.07.2017.год.
079. 350-3368/03 Фако Долићанин 24.01.2017.год. 12.07.2017.год.
080. 351-5287/10 Сабро Еровић 09.02.2017.год. 12.07.2017.год.
081. 350-3872/03 Џемо Мурић 09.02.2017.год. 12.07.2017.год.
082. 351-6795/10 Фако Долићанин 09.02.2017.год. 12.07.2017.год.
083. 351-164/17 Милан Веселиновић 10.02.2017.год. 12.07.2017.год.
084. 351-1855/16 Аљо,Сабит и Садик Коца 20.02.2017.год. 12.07.2017.год.
085. 351-790/14 Милош Милановић 20.02.2017.год. 12.07.2017.год.
086. 351-63/17 Елвир Садовић 06.02.2017.год. 12.07.2017.год.
087. 350-561/03 Сабахета Зилкић 17.02.2017.год. 12.07.2017.год.
088. 351-1178/10 Шефика Качар 14.02.2017.год. 12.07.2017.год.
089. 351-1998/10 Шефћет И Фикрет Ганевић 20.02.2017.год. 12.07.2017.год.
090. 351-134/17 Милхата Дражанин 20.02.2017.год. 12.07.2017.год.
091. 351-5336/10 Фарук Идризовић 21.02.2017.год. 12.07.2017.год.
092. 351-1409/16 Селим Шемсовић 21.02.2017.год. 12.07.2017.год.
093. 351-1399/16 Рамиз Ајровић 21.02.2017.год. 12.07.2017.год.
094. 351-279/16 Самир Кораћ 21.02.2017.год. 12.07.2017.год.
095. 351-2457/10 Мурат Емровић 23.02.2017.год. 12.07.2017.год.
096. 351-6017/10 Емир и Алмир Ђерлек 21.02.2017.год. 12.07.2017.год.
097. 351-400/16 Алмир Кораћ 22.02.2017.год. 12.07.2017.год.
098. 351-1670/16 Рамиз И Аћиф Ајровић 23.02.2017.год. 12.07.2017.год.
099. 351-125/17 Садија Шабановски 23.02.2017.год. 12.07.2017.год.
100. 351-1/15 Музафер Драголовчанин 23.02.2017.год. 12.07.2017.год.
101. 351-7746/10 Милодар Мајдак 23.02.2017.год. 12.07.2017.год.
102. 350-514/03 Фетија Шкријељ 24.02.2017.год. 12.07.2017.год.
103. 351-1034/16 Хакија Хасановић 24.02.2017.год. 12.07.2017.год.
104. 351-55/17 Халил Лађар 24.02.2017.год. 12.07.2017.год.
105. 351-528/14 Фадиљ Хасановић 27.02.2017.год. 12.07.2017.год.
106. 351-411/16 Фехима Малић И Мевљуда Крусе 22.02.2017.год. 12.07.2017.год.
107. 351-171/16 Јусуф Хасковић 24.02.2017.год. 12.07.2017.год.
108. 351-728/10 Зејнел Ђерлек 23.02.2017.год. 12.07.2017.год.
109. 351-1867/16 Нурко Реџовић 28.02.2017.год. 12.07.2017.год.
110. 351-1156/16 Јакуп Реџеповић 28.02.2017.год. 12.07.2017.год.
111. 351-3238/10 Хајриз Паучинац 24.02.2017.год. 12.07.2017.год.
112. 351-3431/10 Ахмет Реџеповић 01.03.2017.год. 12.07.2017.год.
113. 351-61/17 Зикрет И Џемо Ахметовић 01.03.2017.год. 12.07.2017.год.
114. 351-1313/10 Милодар Мајдак 24.02.2017.год. 12.07.2017.год.
115. 351-212/17 Садија Шабановски 27.02.2017.год. 12.07.2017.год.
116. 351-1793/16 Реџеп Црнчанин 01.03.2017.год. 12.07.2017.год.
117. 351-1866/10 Дарко И Данко Поповић 02.03.2017.год. 12.07.2017.год.
118. 351-954/16 Мустафа Арифовић 01.03.2017.год. 12.07.2017.год.
119. 351-2578/10 Тахир И Хајрудин Затрић 02.03.2017.год. 12.07.2017.год.
120. 351-1173/16 Енсар Лукић 02.03.2017.год. 12.07.2017.год.
121. 351-1499/16 Медхија Дупљак 03.03.2017.год. 12.07.2017.год.
122. 350-4398/03 Зихнија Нумановић 03.02.2017.год. 12.07.2017.год.
123. 351-1100/16 Хусо Сејдовић 06.03.2017.год. 12.07.2017.год.
124. 351-524/16 Шабан Расовац 07.03.2017.год. 12.07.2017.год.
125. 351-510/16 Фарук Суљић 06.03.2017.год. 12.07.2017.год.
126. 350-5060/03 Митхат Ахметовић 06.03.2017.год. 12.07.2017.год.
127. 351-746/16 Хузеир Шкријељ 08.03.2017.год. 12.07.2017.год.
128. 351-712/17 Зеко, Нијазија, Есат и Милхата Бошњак 08.03.2017.год. 12.07.2017.год.
129. 350-365/03 Шућрија Сејдовић 10.03.2017.год. 12.07.2017.год.
130. 351-1821/16 Вујица Бијорац 09.03.2017.год. 12.07.2017.год.
131. 351-327/10 Мухарем Жирчанин 10.03.2017.год. 12.07.2017.год.
132. 351-1223/16 Хамдија Смајовић 09.03.2017.год. 12.07.2017.год.
133. 351-2733/10 Нусрет и Јусуф Лекпек 10.03.2017.год. 12.07.2017.год.
134. 351-6525/10 Изет Ахметовић 10.03.2017.год. 12.07.2017.год.
135. 350-4239/03 Есад Бајрактаревић 13.03.2017.год. 12.07.2017.год.
136. 351-1118/10 Хамдија Нуховић 13.03.2017.год. 12.07.2017.год.
137. 351-75/10 Нирван Јусуфовић 10.03.2017.год. 12.07.2017.год.
138. 350-86/03 Брахо Ибрић 14.03.2017.год. 12.07.2017.год.
139. 351-6320/10 Миљуша Мидовић 09.03.2017.год. 12.07.2017.год.
140. 351-1802/16 Зоран Јовановић 16.03.2017.год. 12.07.2017.год.
141. 350-1028/03 Ћазим Ђерлек 06.03.2017.год. 12.07.2017.год.
142. 351-651/10 Изета Мелајац 15.03.2017.год. 12.07.2017.год.
143. 351-1366/16 Реџеп Муслић 14.03.2017.год. 12.07.2017.год.
144. 351-1792/16 Хадија Шабановски 17.03.2017.год. 12.07.2017.год.
145. 350-1771/03 Исмет Талевић 17.03.2017.год. 12.07.2017.год.
146. 351-927/13 Мухарем Бехрами 14.03.2017.год. 12.07.2017.год.
147. 351-2575/10 Сабрија Јукић 17.03.2017.год. 12.07.2017.год.
148. 351-218/17 Химо Баткић 15.03.2017.год. 12.07.2017.год.
149. 351-1705/16 Стево Радовановић 17.03.2017.год. 12.07.2017.год.
150. 351-241/16 Рашат Личина 17.03.2017.год. 12.07.2017.год.
151. 351-1274/16 Азиз Рахић 17.03.2017.год. 12.07.2017.год.
152. 351-49/16 Селима Шемсовић 20.03.2017.год. 12.07.2017.год.
153. 351-175/17 Емина Ћатовић 20.03.2017.год. 12.07.2017.год.
154. 351-941/16 Џеват Ћоровић 21.03.2017.год. 12.07.2017.год.
155. 350-5064/03 Решад Ахметовић 21.03.2017.год. 12.07.2017.год.
156. 350-3724/03 Шефћет Ницевић 09.03.2017.год. 12.07.2017.год.
157. 351-524/09 Мурат Муратовић 10.03.2017.год. 12.07.2017.год.
158. 350-3462/03 Албин и Амила Личина 23.03.2017.год. 12.07.2017.год.
159. 351-1131/17 Решад Даздаревић и Муамер Селмановић 23.03.2017.год. 12.07.2017.год.
160. 351-907/16 Халид Папић 22.03.2017.год. 12.07.2017.год.
161. 351-1735/16 Сафет Тарханиш 23.03.2017.год. 12.07.2017.год.
162. 350-1030/03 Латиф Ђерлек 16.03.2017.год. 12.07.2017.год.
163. 351-1794/16 Муамера Ал Багхдади 07.02.2017.год. 12.07.2017.год.
164. 351-871/13 Рифат Мудеризовић 24.03.2017.год. 12.07.2017.год.
165. 351-1810/17 Бајро Факовић 28.03.2017.год. 12.07.2017.год.
166. 350-1051/03 Шућурија Крњојелац 28.03.2017.год. 12.07.2017.год.
167. 351-5333/10 Исмаил Идризовић 28.03.2017.год. 12.07.2017.год.
168. 351-1192/16 Џавид Булић 29.03.2017.год. 12.07.2017.год.
169. 351-1629/16 Сабахета Факовић 29.03.2017.год. 12.07.2017.год.
170. 351-121/17 Хајро Ћатовић 30.03.2017.год. 12.07.2017.год.
171. 350-3463/03 Енвер Тртовац 29.03.2017.год. 12.07.2017.год.
172. 350-2624/03 Асим и Исмет Личина 31.03.2017.год. 12.07.2017.год.
173. 351-2484/10 Решид Баждар 31.03.2017.год. 12.07.2017.год.
174. 351-256/16 Ертан Араповић 31.03.2017.год. 12.07.2017.год.
175. 351-935/13 Аднан Делић 31.03.2017.год. 12.07.2017.год.
176. 351-934/13 Аднан Делић 31.03.2017.год. 12.07.2017.год.
177. 351-7233/10 Исмета Шкријељ 31.03.2017.год. 12.07.2017.год.
178. 351-3760/10 Хамдија Шкријељ 31.03.2017.год. 12.07.2017.год.
179. 351-2353/10 Азрин Ахметовић 31.03.2017.год. 12.07.2017.год.
180. 351-81/17 Шефћет и Фикрет Ганевић 31.03.2017.год. 12.07.2017.год.
181. 351-1080/17 Зејна Лукач 31.03.2017.год. 12.07.2017.год.
182. 351-1162/16 Рифат Хамидовић 04.04.2017.год. 12.07.2017.год.
183. 351-122/17 Хасим Ћатовић 04.04.2017.год. 12.07.2017.год.
184. 350-3481/03 Садик и Сабит Мулић 04.04.2017.год. 12.07.2017.год.
185. 350-2063/03 Жарко Никић 03.04.2017.год. 12.07.2017.год.
186. 351-223/16 Алма Даглар 03.04.2017.год. 12.07.2017.год.
187. 351-2468/10 Раденко Никић 04.04.2017.год. 17.07.2017.год.
188. 351-1628/16 Газо Хасановић 04.04.2017.год. 17.07.2017.год.
189. 351-712/17 Зеко, Нијазија, Есат и Милхата Бошњак и Улфета Хоћанин 04.04.2017.год. 17.07.2017.год.
190. 351-54/17 Емира и Енес Друштинац 05.04.2017.год. 17.07.2017.год.
191. 351-267/10 Мустафа Мујковић 06.04.2017.год. 17.07.2017.год.
192. 351-1346/16 Сенад,Есад и Џема Зуковић 06.04.2017.год. 17.07.2017.год.
193. 351-231/17 Омер Дупљак 05.04.2017.год. 17.07.2017.год.
194. 351-68/16 Сабахета Субашић 12.04.2017.год. 17.07.2017.год.
195. 351-4935/10 Драгослав Павловић 13.04.2017.год. 17.07.2017.год.
196. 351-1926/10 Исмет Спахић 13.04.2017.год. 17.07.2017.год.
197. 351-784/13 Бајро Идризовић 13.04.2017.год. 17.07.2017.год.
198. 351-726/16 Деко Аљковић 18.04.2017.год. 17.07.2017.год.
199. 351-7069/10 Мевљудин Ахметовић 17.04.2017.год. 17.07.2017.год.
200. 351-5138/10 Пашо Хасић 13.04.2017.год. 17.07.2017.год.
201. 351-1433/10 Нафиљ Ајдиновић 12.04.2017.год. 17.07.2017.год.
202. 351-1963/10 Самир Аљковић 12.04.2017.год. 17.07.2017.год.
203. 351-1108/17 Хајрадин Метић 18.04.2017.год. 17.07.2017.год.
204. 351-210/17 Замо Емровић 19.04.2017.год. 17.07.2017.год.
205. 351-1489/17 Миломир Миловић 21.04.2017.год. 17.07.2017.год.
206. 351-775/16 Неџад Праменковић 21.04.2017.год. 17.07.2017.год.
207. 351-51/17 Şинан Ходовић 21.04.2017.год. 17.07.2017.год.
208. 351-051/10 Бојан Гашовић 21.04.2017.год. 17.07.2017.год.
209. 351-1476/16 Сафет Драголовчанин 19.04.2017.год. 17.07.2017.год.
210. 350-2949/03 Елез Сејдовић 24.04.2017.год. 17.07.2017.год.
211. 351-2388/10 Хуснија Чековић 24.04.2017.год. 17.07.2017.год.
212. 350-2426/03 Љутво Хасановић 25.04.2017.год. 17.07.2017.год.
213. 351-2067/10 Миланко,Дамјан,Јелена и Огњен Петровић 25.04.2017.год. 17.07.2017.год.
214. 351-2166/17 Харун Карушик 25.04.2017.год. 17.07.2017.год.
215. 351-146/17 Самир Цурић 25.04.2017.год. 17.07.2017.год.
216. 351-1535/16 Вујица Јеремић 25.04.2017.год. 17.07.2017.год.
217. 351-598/13 Муљазим Нумановић 31.08.2016.год. 17.07.2017.год.
218. 351-987/16 Исмет Паљевић 26.04.2017.год. 17.07.2017.год.
219. 351-123/14 Неџиб, Идриз и Мустафа Мустафић 27.04.2017.год. 17.07.2017.год.
220. 351-893/16 Витомир Шујдовић 18.04.2017.год. 17.07.2017.год.
221. 351-3319/10 Милош Сретеновић 27.04.2017.год. 17.07.2017.год.
222. 351-660/14 Хајро Брњичанин 28.04.2017.год. 17.07.2017.год.
223. 351-2524/10 Изет и Насер Абдурахмановић 28.04.2017.год. 17.07.2017.год.
224. 351-27/17 Расим Демировић 08.05.2017.год. 17.07.2017.год.
225. 351-17/17 Расим Демировић 08.05.2017.год. 17.07.2017.год.
226. 351-975/16 Адем Бећовић 03.05.2017.год. 17.07.2017.год.
227. 351-1572/10 Дамљан Филиповић 05.05.2017.год. 17.07.2017.год.
228. 350-206/03 Шефкија Шеховић 10.05.2017.год. 17.07.2017.год.
229. 351-1611/17 Љутво Шабановић 03.05.2017.год. 17.07.2017.год.
230. 351-1292/17 Сефедин Ћека 12.05.2017.год. 17.07.2017.год.
231. 351-2502/10 Харун Ахметовић 15.05.2017.год. 17.07.2017.год.
232. 350-1760/03 Харун Халидовић 15.05.2017.год. 17.07.2017.год.
233. 351-601/14 Рифат Захитовић 16.05.2017.год. 17.07.2017.год.
234. 351-8223/10 Шефкија Шкријељ 16.05.2017.год. 17.07.2017.год.
235. 351-1462/10 Харун Халидовић 18.05.2017.год. 17.07.2017.год.
236. 351-718/16 Енес Кораћ 16.05.2017.год. 17.07.2017.год.
237. 351-49/17 Дуза Коматина 18.05.2017.год. 17.07.2017.год.
238. 351-2469/17 Сафет Халиловић 19.05.2017.год. 17.07.2017.год.
239. 351-1229/17 Џемаил Синановић 19.05.2017.год. 17.07.2017.год.
240. 351-1228/17 Џемаил Синановић 19.05.2017.год. 17.07.2017.год.
241. 351-4415/10 Владан Јеремић 22.05.2017.год. 17.07.2017.год.
242. 351-5635/10 Рамиз Куртановић 22.05.2017.год. 17.07.2017.год.
243. 351-6685/10 Хасан Еровић 22.05.2017.год. 17.07.2017.год.
244. 350-3546/03 Десимир Мијаиловић 23.05.2017.год. 17.07.2017.год.
245. 351-2430/17 Есад Укић 23.05.2017.год. 17.07.2017.год.
246. 351-1559/16 Пемба Омеровић 22.05.2017.год. 17.07.2017.год.
247. 351-744/13 Фаик Грљевић 22.05.2017.год. 17.07.2017.год.
248. 350-4517/03 Фаик Броња 24.05.2017.год. 17.07.2017.год.
249. 350-3279/03 Реџеп Нурадиновић 24.05.2017.год. 17.07.2017.год.
250. 351-2155/17 Ризо Омеровић 24.05.2017.год. 17.07.2017.год.
251. 351-2424/17 Назим Кучевић 25.05.2017.год. 17.07.2017.год.
252. 351-241/10 Сеад Арифовић 25.05.2017.год. 17.07.2017.год.
253. 350-4274/03 Музафера Паљевац 03.02.2017.год. 17.07.2017.год.
254. 351-1868/16 Радослав Павловић 18.04.2017.год. 17.07.2017.год.
255. 350-1544/03 Хасрет Гицић 26.05.2017.год. 17.07.2017.год.
256. 350-4360/03 Фехрат Феризовић 26.05.2017.год. 17.07.2017.год.
257. 351-6872/10 Изет Чепељац 26.05.2017.год. 17.07.2017.год.
258. 351-3986/10 Хасан Хасановић 26.05.2017.год. 17.07.2017.год.
259. 351-657/16 Нусрет Лекпек 26.05.2017.год. 17.07.2017.год.
260. 351-287/16 Ахмедин Ђерлек 26.05.2017.год. 17.07.2017.год.
261. 351-628/13 Хидајет Буљић 26.05.2017.год. 17.07.2017.год.
262. 351-15/15 Родољуб Вуловић 25.05.2017.год. 17.07.2017.год.
263. 350-3180/03 Шемсо Садиковић 19.05.2017.год. 17.07.2017.год.
264. 351-1550/17 Меџид Факић 29.05.2017.год. 17.07.2017.год.
265. 350-1490/03 Зећо Аљовић 29.05.2017.год. 17.07.2017.год.
266. 351-243/10 Салих Куч 29.05.2017.год. 17.07.2017.год.
267. 351-1571/17 Есмир Лекпек 29.05.2017.год. 17.07.2017.год.
268. 351-196/14 Сељам Куртагић 29.05.2017.год. 17.07.2017.год.
269. 351-873/10 Шефкет Хот 30.05.2017.год. 17.07.2017.год.
270. 351-6500/10 Хасан Кркушић 30.05.2017.год. 17.07.2017.год.
271. 351-4209/10 Нусрет Авдовић 30.05.2017.год. 17.07.2017.год.
272. 351-787/16 Харис Халиловић 31.05.2017.год. 17.07.2017.год.
273. 350-1946/10 Сретко Јанковић 31.05.2017.год. 17.07.2017.год.
274. 351-797/16 Шериф Халиловић 31.05.2017.год. 17.07.2017.год.
275. 351-764/16 Шериф Халиловић 31.05.2017.год. 17.07.2017.год.
276. 351-138/14 Фарук Угљанин 31.05.2017.год. 17.07.2017.год.
277. 351-1364/17 Есат Мујезиновић 31.05.2017.год. 17.07.2017.год.
278. 351-8142/10 Смаил Елмазовић 02.06.2017.год. 17.07.2017.год.
279. 351-1144/16 Елмаз Ћатић 02.06.2017.год. 17.07.2017.год.
280. 351-1515/17 Мерсад Хамидовић 02.06.2017.год. 17.07.2017.год.
281. 351-1031/17 Исмет Кадрић 05.06.2017.год. 17.07.2017.год.
282. 351-1755/16 Ибрима Дацић 05.06.2017.год. 17.07.2017.год.
283. 351-727/16 Алмир Билаловић 08.06.2017.год. 17.07.2017.год.
284. 351-784/16 Хамза Праменковић 08.06.2017.год. 17.07.2017.год.
285. 351-4283/10 Самир Доловац 08.06.2017.год. 17.07.2017.год.
286. 350-1146/03 Тахир Тутић 09.06.2017.год. 17.07.2017.год.
287. 351-4214/10 Решад и Есад Муратовић 09.06.2017.год. 17.07.2017.год.
288. 351-7794/10 Рамиз Хајровић 09.06.2017.год. 17.07.2017.год.
289. 351-294/16 Адем Челић 29.05.2017.год. 17.07.2017.год.
290. 351-913/16 Решад и Реџеп Међедовић 09.05.2017.год. 17.07.2017.год.
291. 351-1918/10 Миланко Мићић 13.06.2017.год. 17.07.2017.год.
292. 351-1318/16 Касо Омеровић 14.06.2017.год. 17.07.2017.год.
293. 351-2537/10 Јасмин Ахметовић 13.06.2017.год. 17.07.2017.год.
294. 351-900/17 Бесим Муминовић 14.06.2017.год. 17.07.2017.год.
295. 350-2590/03 Расим Џанковић 14.06.2017.год. 17.07.2017.год.
296. 351-2199/17 Милијан Живковић 14.06.2017.год. 17.07.2017.год.
297. 351-899/17 Бесим Муминовић 14.06.2017.год. 17.07.2017.год.

 

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA