A- A A+

Формирање стамбених заједница

Нови Закон о становању и одржавању зграда који је ступио на снагу 1. јануара 2017. године предвиђа обавезно формирање стамбених заједница за све стамбене и стамбено-пословне зграде. У случају да се до 12. децембра станари зграда на територији града Новог Пазара самостално не организују и не оформе стамбену заједницу, предвиђено је увођење принудне управе и постављање професионалних управника.

ДОКУМЕНТА ЗА ФОРМИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. Закон о становању и одржавању зграда .pdf .doc
2.

Одлука о утврђивању минималног износа за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде, минималног износа трошкова за текуће одржавање зграде и висине накнада за управљање у случају принудно постављеног професионалног управника

.pdf .doc
3.

Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Новог Пазара 

.pdf .doc
4. Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице .pdf
.doc
5.

Образац пријаве за ажурирање података који се евидентирају у регистру стамбених заједница

.pdf  .doc 
6. Пример записника са конститутивне седнице скупштине стамбене заједнице са Одлуком о избору управника .pdf  .doc 
7.

Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим град нови пазар учествује у финансирању активности одржавања 

.pdf .doc
8.

Одлука о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својства зграде и зона обавезног одржавања спољњег изгледа зграде

.pdf .doc

 

 

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops