A- A A+
Učenici sade drveće Učenici osnovne škole "Bratstvo" posadili su desetak sadnica crvenog jasena na Sportsko rekr... Read more...
Trodnevni susreti novopazarskih privrednika i delegacije Jordana - korak ka saradnji Delegacija Privredne komore Jordana sastala se u Novom Pazaru sa gradonačelnikom Nihatom Biš... Read more...
Gradonačelnik Nihat Biševac i ambasador Poljske razgovarali o intenziviraju saradnje Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, zamenik gradonačelnika Vladimir Marinković, pomo... Read more...
Grad relizuje 3. fazu projekta „Novi Pazar za nove poslove“ U Novom Pazaru je održana prezentacija treće faze projekta „Novi Pazar za nove poslove&ldquo... Read more...
Održano Gradsko veće Na tridesetoj redovnoj sednici Gradskog veća Novog Pazara usvojen je predlog XVII izmene Plana javn... Read more...

er eng pdr ppov eng Savet za bezbednost grada Novog Pazara Uzmi račun i pobedi

 

Služba budžetske inspekcije

 

Služba budžetske inspekcije grada Novog Pazara osnovana je 26.02.2014.godine Odlukom gradonačelnika (Sl.list grada Novog Pazara  br.3/2014).

Rad Službe budžetske inspekcije je nezavisan i samostalan.

Služba budžetske revizije grada Novog Pazara obavlja poslove koji se odnose na:

  • kontrolu primene zakona i pratećih propisa u oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava;
  • kontrolu obračunavanja, evidentiranja i naplaćivanja prihoda koje vršenjem svoje delatnosti ostvaruju organi, organizacije, fondovi i preduzeća navedena u zakonu, kao i korišćenje tih sredstava;
  • preduzimanje zakonom propisanih mera u svim slučajevima kada se kontrolom utvrdi postojanje nezakonitosti;
  • izrada programa i operativnih planova koji su osnova za realizaciju funkcije budžetske inspekcije, kao i praćenje realizacije istih;
  • saradnju sa drugim organima;
  • izradu izveštaja o izvršenim inspekcijama i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

 


Imam ideju

Za sve kreativne, inovativne predloge koji  imaju za cilj da naš grad i život u njemu unaprede i učine bogatijim , zanimljivijim,  koncept imam ideju na je prava prilika.

Predloge  o  tome šta u Novom Pazaru treba menjati i na koji način, na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mogu poslati svi koji žele da učestvuju u stvaranju  modernijeg, autentičnijeg, društveno bogatijeg Novog Pazara.

Želite dati doprinos kvalitetu života, unaprediti  infrastrukturu, obrazovni i zdravstveni  sistem, kulturu i umetnost, sport, rekreaciju, društvene aktivnosti i socijalne prilike?

Kreativni ste, drugačiji i želite da ukažete na sopstvenu preduzimljivost, uspešne pojedince i grupe iza kojih su konkretni rezultati ?

Pišite nam na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kako bi smo konkretne, zanimljive ideje zajednički sproveli u delo.

City administration for public revenues

 

City administration for genuine and delegated affairs

 

Javna preduzeća

 

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika