A- A A+

Služba interne revizije

 

Služba interne revizije grada Novog Pazara osnovana je 30.01.2014.godine (Sl.list grada Novog Pazara  br.2/2014).

Interna revizija je nezavisno, objektivno uveravanje i aktivnost konsaltinga osmišljena da doda vrednosti i poboljša poslovanje organizacije.

Ona pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve uvodeći sistematičan, disciplinovani pristup procenjivanju i poboljšanju efektivnosti upravljanja rizikom, kontrola i korporativnog upravljanja.

Služba interne revizije obavlja poslove iz svog delokruga u skladu sa Ustavom, zakonom o bužetskom sistemu, Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim upustvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru, statutom grada Novog Pazara i Poveljom intrne revizije grada Novog Pazara.Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops