A- A A+

GRAD NOVI PAZAR
Opis delatnosti:
Državni poslovi
Poreski identifikacioni broj:
104004496
Matični broj: 07192061

Kontakt telefon: 020/5151-000
E-mail: kabinet@novipazar.org.rs

 

KABINET GRADONAČELNIKA
Adresa: 
Stevana Nemanje br. 2, 36300 Novi Pazar
Radno vreme: 
od 7:30 do 15 sati, od ponedeljka do petka

Kontakt telefon: 020/5151-308
E-mail: kabinet@novipazar.org.rs

 

KABINET ZAMENIKA GRADONAČELNIKA
Adresa: 
Stevana Nemanje br. 2, 36300 Novi Pazar
Radno vreme: 
od 7:30 do 15 sati, od ponedeljka do petka

Kontakt telefon: 020/5151-306
E-mail: vladimir.marinkovic@novipazar.org.rs

 

KABINET PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA
Adresa: Stevana Nemanje br. 2, 36300 Novi Pazar
Radno vreme: od 7:30 do 15 sati, od ponedeljka do petka

Kontakt telefon: 020/5151-317
Internet adresa: www.eskupstina.novipazar.rs
E-mail: predsednik.skupstine@novipazar.org.rs


GRADSKA UPRAVA ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVE

Adresa: Stevana Nemanje br. 2, 36300 Novi Pazar
Radno vreme: od 7:30 do 15 sati, od ponedeljka do petka

Kontakt telefon: 020/5151-300
E-mail: nacelnik@novipazar.org.rs


Lica ovlašćena za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja ispred Gradske uprave za izvorne i povrene poslove, Gradskog veća, Gradonačelnika i Skupštine grada Novog Pazara:

Meliha Ozgenli

Selma Šaković

 

Kontakt telefon: 

020/5151-207

020/5151-109

E-mail:

meliha.ozgenli@novipazar.org.rs

selma.sakovic@novipazar.org.rs

 


 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti :

Ivan Milanović, rukovodilac Odeljenja za zaštitu životne sredine, ppz, bezbednost i zdravlje na radu

Kontakt telefon:  065/9011049
E-mail: ivan.milanovic@novipazar.org.rs

 


GRADSKA UPRAVA ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA
Adresa: 7. Jula bb, 36300 Novi Pazar
Radno vreme: od 7:30 do 15 sati, od ponedeljka do petka

Kontakt telefon: 020/320-787
  020/320-786
Internet adresa: www.lpa.novipazar.rs 
E-mail: lpanpaz@mts.rs

 


captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Kontakti rukovodilaca odeljenja Gradske uprave za izvorne i poverene poslove

 

R.br. Naziv odeljenja Rukovodilac Kontakt e-mail Kontakt telefon
01. Odeljenje za opštu upravu Meliha Ozgenli meliha.ozgenli@novipazar.org.rs 020/5151-207
02. Odeljenje za društvene delatnosti Aladin Brunčević aladin.bruncevic@novipazar.org.rs 020/319-582
03. Odeljenje za finansije Mihrija Zeković mihrija.zekovic@novipazar.org.rs 020/5151-202
04. Odeljenje za privredu Miloš Janić milos.janic@novipazar.org.rs 020/5151-216
05. Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj Irfan Dugopoljac irfan.dugopoljac@novipazar.org.rs 020/5151-213
06. Odeljenje za skupštinske poslove, poslove gradonačelnika i gradskog veća Esad Mahmutović esad.mahmutovic@novipazar.org.rs 020/5151-311
07. Odeljenje za urbanizam i izgradnju Nihat Crnovršanin nihat.crnovrsanin@novipazar.org.rs 020/5151-114
08. Odeljenje za imovinsko-pravne poslove Hasiba Murić hasiba.muric@novipazar.org.rs 020/5151-118
09. Odeljenje za komunalne, stambene i poslove saobraćaja Hidajet Plojović hidajet.plojovic@novipazar.org.rs 020/5151-101
10. Odeljenje za zaštitu životne sredine, zdravlje i bezbednost na radu Ivan Milanović ivan.milanovic@novipazar.org.rs 020/5151-102
11. Odeljenje za inspekcijske poslove Mensur Bulić mensur.bulic@novipazar.org.rs 020/312-216
12. Odeljenje komunalne milicije Imer Jahović komunalna.milicija@novipazar.org.rs 020/5151-100
13. Odeljenje za zajedničke poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima Mukadesa Brunčević mukadesa.bruncevic@novipazar.org.rs 020/5151-218
14. Odeljenje za informacione tehnologije Sead Mašović sead.masovic@novipazar.org.rs 020/5151-201
15. Odeljenje za tehničke i pomoćne poslove, obezbeđenje i vozni park Ahmedin Binjoš ahmedin.binjos@novipazar.org.rs 020/5151-210
16. Odeljenje za informisanje Hana Salihagić hana.salihagic@novipazar.org.rs 020/5151-212
17. Odeljenje za vanredne situacije i poslove odbrane Ismail Dupljak ismail.dupljak@novipazar.org.rs 020/5151-119


Pronađite nas na društvenim mrežama:

fb Twitter Instagram icon

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops