A- A A+

Održana sednica Gradskog veća

Gradsko veće Novog Pazara donelo je na petoj redovnoj sednici odluku o raspisivanju dva javna konkursa.
 
„Reč je najpre o konkursu za finansiranje odnosno sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja građana iz oblasti kulture, za 2022. godinu. Za tu namenu predviđen je ukupan iznos od 4 miliona. Raspisan je, pored toga i konkurs za finanisiranje, odnosno sufinansiranje projekata koje realizuju udruženja građana (NVO), a na ime ovog vida projektne podrške predviđen je ukupan iznos od 5 miliona dinara. Uslovi za prijavu na konkurse, rokovi i dokumentacija neophodna za prijavljivanje biće dostupni na znavičnoj stranici Grada Novog Pazara, od ponedeljka, 7. februara ove godine“, kazala je Džanković.
 
Na sednici Gradskog veća usvojeni su planovi i programi gradskih ustanova za tekuću kalendarsku godinu. Pred većnicima su se našli Plan i program rada Kulturnog centra Novi Pazar, Plan i program rada Narodne biblioteke „Dositej Obradović“, Centra za socijalni rad, Centra za decu i omladinu „Duga“, Istorijskog arhiva „Ras“, Reginalnog pozorišta, Muzeja „Ras“, kao i Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Turističke organizacije Novi Pazar, Kancelarije za mlade i Regionalne turističke organizacije „Sandžak“.
 
„Uobičajeno za ovaj period godine razmatrali smo planove i programe rada ustanova. Sem toga pred gradskim većnicima našli su se i brojni predmeti vezani za ozakonjenje objekata, čijim rešavanjem zapravo rešavamo probleme iz različitih oblasti“, zaključila je članica Gradskog veća Pemba Džanković.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops