A- A A+

Odbornici o bezbednosti saobraćaja i zapošljavanju

Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima, kojom je planirano da Novi Pazar bude među pet najsigurnijih gradova u državi, ali i da se za 50 odsto smanji broj poginulih i teško povređenih u saobraćaju, jedna je od važnijih tačaka o kojima se raspravljalo na prvom ovogodišnjem zasedanju Skupštine Grada. Usvojen je i lokalni plan zapošljavanja za 2020.godinu, kojim je predviđeno da se izdvoji 22 miliona dinara za 150 radnih mesta. Pred odbornicima se našao i prvi rebalans gradskog budžeta.

Skupština Novog Pazara razmatrala je Strategiju bezbednosti saobraćaja na putevima, kojom je planirano je da Novi Pazar bude među pet najsigurnijih gradova u Srbiji. To znači, između ostalog, i da se do 2025. godine za pedeset posto smanji broj poginulih i teško povređenih u saobraćaju, u odnosu na brojku iz 2015. godinu.

Cilj je da se, u brojne aktivnosti planirane ovim dokumentom uključe predstavnici svih relevantnih institucija, kako bi zajednički delovali u pravcu poboljšanja bezbednosti saobraćaja na putevima.

Lokalnim akcionim planom za zapošljavanja za 2020.godinu, koji su usvojili odbornici predviđeno je izdvajanje 22 miliona dinara iz budžeta Grada za zapošljavanje ukupno 150 osoba, od kojih će 20 biti u sklopu programa stručne prakse, dok će 130 biti angažovano na javnim radovima.


Skupština je raspravljala i o predlogu odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć jednoroditeljskim porodicama kojom je predviđeno da takve porodice dobijaju 16.000 iz dva dela.
Odbornici su govorili i o predlogu odluke o pokretanju postupka o prenosu prava svojine sa države na grad nad parcelom u Novopazarskoj Banji, gde je u planu izgradnja fudbalskog stadiona.


Na dnevnom redu bila je i prva izmena budžeta za 2020.godinu, kojim se predviđa smanjenje projektovanog budžeta za 80 miliona dinara. U obrazloženju izvestioca navodi se da je glavni razlog rebalansa to što su preneta sredstva iz prošle godine manja od planiranih i umesto projektovanih 200 iznose 132 miliona dinara. Nakon izmene, budžet iznosi 3 milijarde 150 miliona dinara.
Predlogom odluke o boravišnim taksama predviđeno je uvođenje dnevne boravišne takse u iznosu od 120 dinara za svakog gosta koji boravi u nekom smeštajnom objektu na teritoriji grada, dok će vlasnici tih objekata plaćati 1.000 dinara po ležaju na godišnjem nivou.


Pred odbornicima su na dnevnom redu bile i odluke o imenovanju članova pojedinih školskih odbora, a i ponovno imenovanje Ervina Ćorovića za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja.
Direktori javnih preduzeća su izneli planove i programe rada za tekuću godinu.


Predstavnice Saveta za rodnu ravnopravnost su na početku sednice podelil su poklone svim odbornicama u susret 8.martu Danu žena.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops