A- A A+

Grad Novi Pazar korak bliže elektronskom vođenju skupštinskih sednica

Grad Novi Pazar je jedan od 5 gradova i opština odabranih za program UNDP, za implementaciju softvera eParlament koji će služiti za kompletno elektronsko vođenje skupštinskih zasedanja grada Novog Pazara. U tom cilju, danas je održan sastanak radne grupe. 

“Softver treba da unapredi rad Skupštine, pojednostavi skupštinska zasedanja i olakša razmenu informacija i komunikaciju odbornika tokom sednice. Sve to sprovodimo u cilju podizanja nivoa transparentnosti i otvorenosti javne uprave prema građanima Novog Pazara”, rekao je koordinator projekta Sead Mašović.

 Grad Novi Pazar je tokom 2018. uz podršku Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu načinilo prvi korak ka uvođenju elektronske skupštine.

“Kupljena je neophodna oprema i formiran poseban portal. Odbornicima je material dostupan u elektronskom  formatu i na taj način smo eliminisali štampanje materijala za sednice, što je ekološki i finansijski iskorak. Druga faza, kojom se sada bavimo, podrazumeva i elektronsko vođenje zasedanja”, zaključio je Mašović. 

Program UN za razvoj UNDP na globalnom nivou promoviše uvođenje e-parlamenta, koristeći najbolje međunarodne prakse i iskustva. U Srbiji, uz podršku Švajcarske agencije za međunarodni razvoj SDC, UNDP je razvio softver za elektronski parlament, koji je besplatan i dostupan svim lokalnim skupštinama u zemlji. 

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops