A- A A+

Više novca za kapitalne investicije

Prvim ovogodišnjim rebalansom budžeta Grada Novog Pazara, koji je usvojen na sednici Skupštine grada, planirane su mnogobrojne investicije, a budžet će biti veći oko 500 miliona. U poslednjih nekoliko godina grad Novi Pazar vratio je ranije nagomilana zaduženja od preko 700 miliona dinara, te je u ovom trenutku rasterećen brojnih kreditnih obaveza. Ukupan budžet po prvi put u istoriji grada premašio je iznos od tri milijarde dinara.

Kreditno zaduženje od 180 miliona dinara, koje je odobrila gradska Skupština, za Novi Pazar će iskoristiti za ravnomeran razvoj. Reč je o prvom kreditnom zaduženju za poslednje četiri godine na koje je saglasnost dalo Ministarstvo finansija Republike Srbije.

Novac će biti uložen u unapređenje putne infrastrukture, izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže, u obrazovanje, poljoprivredu i sport.

Uslovi kreditiranja su mnogo povoljniji nego ranije i uprkos ovom kreditu Novi Pazar je jedan od najmanje zaduženih gradova i opština u Srbiji.

“Cilj nam je da ovo bude regionalni centar, radićemo za dobrobit svih građana. Gradska uprava dokazala je godinama unazad da se, uz transparentan rad domaćinski ophodi prema novcu iz budžeta. I u narednom periodu nastojaćemo da Novi Pazar razvijamo ravnomerno, jer su nam jednako važni stanovnici svih naselja, bez obzira da li žive u centru, na periferiji ili na seoskom području”, rekao je gradonačelnik Nihat Biševac, koji je odbornicima lokalnog parlamenta predstavio plan realizacije kapitalnih projekata.

Odbornici su dali saglasnost i na završni račun budžeta za prošlu godinu, koji je, kako je istaknuto na sednici, ocenjen pozitivno.

Završnim računom budžeta grada Novog Pazara za 2018.godinu ostvaren je suficit od 467 miliona dinara, a preneta sredstva su u iznosu od 175 miliona dinara. Državna revizorska institucija je ocenila izveštaj o završnom računu kao pozitivan.
Odbornici su usvojili i Predlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti za potrebe izgradnje osnovne škole u Šutenovcu. Razmatrani su i predlozi odluka o određivanje lokacije, ali i o pribavljanju nepokretnosti za potrebe izgradnje groblja u selu Izbice. U obrazloženju ove odluke stoji da su postojeća muslimanska groblja gotovo u potpunosti isunjena , te da je iznalaženje  nove lokacije za gradsko groblje već neko vreme realna potreba Novog Pazara.

“Kako bi se taj problem rešio krenulo se u potrazi za potencijalnom lokacijom koja bi bila dugoročno rešenje”, stoji u obrazloženju odluke.

Na današnjoj sednici usvojen novi Statut grada i Poslovnik o radu Skupštine grada Novog Pazara. Na dnevnom redu našla se i Odluka o završnom računu budžeta za 2018., ali i prvi rebalans za tekuću godinu, kojim su predviđeni prihodi od preko tri milijarde dinara.

Novi statut usklađen je sa  Zakonom o lokalnoj samoupravi. Na predlog ovog dokumenta, prethodno je saglasnost  dalo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

I  Poslovnik je usklađen sa  Zakonom o lokalnoj samoupravi , ali se ovim aktom uvodi i elektronski sistem  e-parlament, koji podrazumeva elektronsko vođenje celokupnog toka sednice Skupštine grada, projekat koji je odobren od strane UNDP-a .

Na dnevnom redu našli su se i Plan javnog zdravlja, predlog Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji grada Novog Pazara, ali I imenovanje glavnog urbaniste grada I VD direktora Doma zdravlja.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops