A- A A+

Produžen rok za prijavu na Konkurs za dodelu stipendija do 10. maja

Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo niz značajnih odluka. Jedna od njih odnosi se na produženje roka za prijavu najboljih studenata na konkurs po kejem Grad Novi Pazar dodeljuje stipendije za najbolje. „Zadovoljstvo mi je obavestim naše najbolje studente, da je na sednici Gradskog veća doneta odluka o produženju roka za prijavu po Konkursu za dodelu stipendija najboljim studentima. Rok je pomeren za 10. maj.“, rekao je Samir Lekić, član Kabineta gradonačelnika. On je dodao da je razlog za produženje roka tekući aprilski ispitni rok i pozvao sve najbolje studente da se jave na konkurs.“ 


Gradsko veće donelo je odluku o formiranju Radnog tima za donošenje Plana i programa stručnog usavršavanja zaposlenih u saradnji sa Ministarsvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu kao i Operativni plan za odbranu od poplava na vodama II reda.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops