A- A A+

Održana dvadeset deveta sednica Gradskog veća grada Novog Pazara

Bezbednost učenika u blizini škola kao i brojni radovi da saobraćaj u Novom Pazaru  bude bolji, neke su od tema o kojima se danas raspravljalo na sednici Gradskog veća. Među 26 tačaka dnevnog reda našli su se i kvartalni izveštaji pojedinih preduzeća.

Odlukom Gradskog veća izmenjen je i dopunjen plan generalne regulacije za deo centra mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Novopazarska banja, Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, oko groblja Gazilar, a i delovi naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, Ćeremedžinica i deo naselja Šutenovac na potesu pod nazivom “radna i poslovna zona”.

Gradski većnik Ervin Čašić posebnu pažnju posvetio je zaključku sa pete sednice Saveta za bezbednost saobraćaja.

“Danas smo imali dvadeset devetu sednicu Gradskog veća grada Novog Pazara, gde smo imali 26 tačaka dnevnog reda, gde smo, između ostalog, usvojili i kvartalne izveštaje Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta, kao i Javnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija”. Takođe, usvojili smo plan Saveta za bezbednost saobraćaja sa njihove pete sednice, gde se zahteva da se poveća bezbednost saobraćaja, a naročirto u blizini škola”, naglasio je Čašić.

Ove tačke stupiće na snagu nakon što prođu skupštinsku proceduru.

Izvor: rtvnp.rs

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops