A- A A+

Gradsko veće o podršci poljoprivrednicima

Gradsko veće grada Novog Pazara dalo je, u okviru dvadesetog redovnog zasedanja, saglasnost na nacrt Odluke usvajanju programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne i politike ruralnog razvoja grada za tekuću godinu. Prema rečima člana Gradskog veća Ervina Čašića, Program se definiše na osnovu pravilnika uspostavljenog na republičkom nivou.

„Plan obuhvata niz mera za podsticanje razvoja poljoprivrede na više nivoa, a jedan je i mogućnost ostvarivanja prava na niže kamatne stope kod namenskih kredita“, rekao je Čašić.

On je objasnio da Program mera za razvoj poljoprivrede podrazumeva podršku poljoprivrednicima u pogledu konkurentnosti na tržištu. Plan definiše i organizovanje obuka nakon kojih će poljoprivrednici primenom novih saznanja unaprediti proizvodnju. Na kraju, najuspešnijim proizvođačima biće pružena mogućnost da svoje proizvode predstave na međunarodnim sajmovima i uz podršku van naše zemlje promovišu proizvode svog rada.

Na sednici Veća usvojena je izmena Plana generalne regulacije na potesu u ulici Save Kovačevića.

„Izmena je izvršena nakon sugestije građana. Privođenjem zemljišta nameni, izmenom je omogućeno da na izuzetno atraktivnoj lokaciji potencijalni investitori izgrade poslovne objekte i stvore uslove za zapošljavanje radne snage“, kazao je Član Gradskog veća Ervin Čašić.

Gradsko veće formiralo je radnu grupu za poboljšanje aktivnosti u oblasti vanrednih situacija. Radna grupa će posredstvom partnerstva sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) uspostaviti saradnju sa radnim grupama drugih lokalnih samouprava i sa njima formirati mrežu međusobne podrške u slučajevima proglašenja vanredne situacije.

U okviru dvadsete sednice Gradskog veća data je saglasnost i na javni poziv za izbor najlepše uređenog dvorišta na teritoriji grada i formiranje stručne komisije čiji je zadatak da sprovede propisane procedure.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops