A- A A+

Usvajanjem novog Poslovnika korak bliže elektronskoj skupštini

Novi poslovnik o radu gradskog parlamenta usvojen na redovnoj sednici novopazarske Skupštine rezultat je modernizacije u radu i stvaranja preduslova za uvođenje elektronske skupštine. Elektronska skupština prati savremene trendove i ima za cilj da rad parlamenta učini efikasnijim a sve odluke lakše dostupnim javnosti. Novi Poslovnik definiše novčanu kaznu za odbornika koji svojim ponašanjem remeti tok sednice, pa će svaki odbornik kome predsedavajući izrekne meru upozorenja dobiti odborničku naknadu umanjenu za 10 odsto iznosa. U cilju sprečavanja zloupotrebe skupštinske govornice, odbornik u aktuelnom sazivu kome predsedavajući oduzme reč ostašće bez pola odborničke naknade za tekući mesec a udaljavanje sa sednice podrazumeva uskraćivanje naknade za jednomesečni period.

Licencirana privatna firma izvršiće, prema odluci Skupštine, eksternu reviziju završnog računa budžeta budžeta Novog Pazara za 2017. godinu.

Na sednici Skupštine grada za direktora za Sportsko sajamske ustanove “Pendik”JKP izabran je Enes Pljakić dok će fukciju direktora u JKP “Vodovod i kanalizacija” obavljati Hanefija Brničanin.

Lokalni parlament izglasao je odluku o raspisivanju oglasa za iznajmljivanje Letnje bašte Kulturnog centra na period od tri meseca, a usvojeni su i izveštaji o radu za prošlu godinu, onih ustanova čiji je osnivač Skupština grada.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops