A- A A+

Usvojen izveštaj o radu Gradske uprave za izvorne i poverene poslove

Gradska uprava za izvorne i poverene poslove podnela je odbornicima izveštaj o radu za prethodnu godinu.

U okviru Gradske uprave u toku 2017.godine izvorne i poverene poslove je obavljalo 298 zaposlenih, a tokom godine kod 7 zaposlenih je došlo do prestanka radnog odnosa zbog odlaska u penziju, tako da je na kraju godine bilo ukupno 291 zaposlenih na neodređeno.

Struktura zaposlenih je takva da je od 291 zaposlenih, 213 službenika a 78 nameštenika. Smanjivanjem broja zaposlenih, do kraja 2017.godine 213 službenika su obavljalo je 198 administrativnih postupaka, a sa tim postupcima povezane poslove kao i druge radne zadatke obavljalo je 78 nameštenika.

Načelnik Gradske uprave, Almir Leković predstavio je odbornicima izveštaj i osvrnuo se na najznačajnije segmente rada.

Prepis podataka iz matične evidencije

Osim tekućih izvornih i poverenih poslova, Gradska uprava je obavljala i niz drugih poverenih poslova koje u toku godine ispostavljaju ministarstva i drugi upravni organi. Od najznačajnijih i veoma zahtevnih treba izdvojiti posao prepisa podataka iz matične evidencije, koja se vodi u matičnim područjima na teritoriji grada Novog Pazara u centralni sistem podataka Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Taj posao je obaveza uvedena još 2009. godine i pretpostavljeno je da će trajati 7 godina što je ujedno bio rok za završetak zadatka. Međutim, do početka prošle godine završeno je 45% posla pa je mobilizacijom zaposlenih,ovaj obiman posao završen do juna 2017. godine. Problemi u realizaciji ovog posla su obimnost podataka, kompjuterska nepismenost šefova mesnih kancelarija i nečitkost upisa u matične knjige u određenim matičnim područjima.

Popis nezakonito izgrađenih objekata

Drugi veoma važan povereni posao obavljen tokom 2017. godine je popis nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji grada, u cilju ozakonjivanja. Ovaj vid posla, pored toga što je od strane Vlade Republike Srbije bio označen kao opšti javni interes, je veoma specifičan i težak jer se radi o popisu svih objekata koji su izgrađeni na teritoriji Novog Pazara bez građevinske dozvole u zadnjih 70 godina. Sam tok popisa kao i specifičnost podataka koji su se prikupljali je iziskivao određeno znanje iz oblasti građevinske struke, a broj lica koji u upravi poseduje takvo znanje je veoma ograničen. Stoga se i u ovom slučaju pristupilo izvesnoj mobilizaciji zaposlenih u cilju završetka popisa nezakonito izgrađenih objekata u traženom roku. Zahvaljujući ažurnom i adekvatnom radu zaposlenih koji su vršili popis, taj posao je završen krajem aprila 2017. godine, tj. Uvremenskom intervalu koji je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture odredilo kao rok za završetak ovog posla od opšteg javnog značaja. U cilju vršenja poslova ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata, a imajući u vidu da se radi o nešto više od 19.500 objekata, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je omogućilo angažovanje 12 lica putem privremenih i povremenih poslova, koja bi radila na pravnim i građevinskim administrativnim poslovima.

Izazovi sa kojima se suočava Gradska uprava

U radu uprave tokom 2017. godine uslovi rada zaposlenih su u izvesnoj meri otežani zbog radnog prostora i nedostatka prostorija za adekvatno obavljanje administrativnih postupaka. Iz tog razloga rad uprave je organizovan u tri objekta koji se nalaze u ulici Stefana Nemanje, ulici 7 jula i ulici Šabana Koče, od pre skoro tri decenije. Oprema na kojoj zaposleni obavljaju svoje radne zadatke je u manjoj meri zastarela ali je tokom 2017.godine izvršena zamena računara i računarske opreme, što omogućava lakše obavljanje poslova i predstavlja osnov za ispunjavanje zakonskih obaveza imajući u vidu korišćenje portala E-uprava i razmenu podataka o kojima se vodi službena evidencija u upravnim postupcima.

Najava e-pisarnice

Tokom 2017.godine izvršena je nabavka softvera za funkcionisanje elektronske pisarnice što je obaveza ustanovljena zakonom, a olakšaće pružanje usluga javnosti i omogućiti transparentnost u radu uprave.

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika koji pored zakonske obaveze za postojanjem istog, reguliše odnos zaposlenih prema korisnicima usluga, profesionalizaciju rada i standard postupanja zaposlenih. Radi lakše primene Kodeksa uprava je organizovala radionicu u saradnji sa OEBS-om u Srbiji, koja je imala za cilj obuku zaposlenih i rukovodilaca odeljenja u komunikaciji sa građanima i medijima.

Novi zakon o upravnom postupku

Zakon o opštem upravnom postupku, koji uvodi novine u radu u vezi sa upravnim postupcima u potpunosti se primenjuje od 1. juna 2017. Svaka novina iziskivala je obuku zaposlenih i njihovu profesinalnu pripremu za primenu zakona. U skladu sa tim, organizovane su obuke zaposlenih kroz program e-obuke, kao i seminari pripremljeni u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština za veliki broj službenika koji primenjuju Zakon o opštem upravnom postupku. U svom radu tokom prošle godine godine odeljenja Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Novog Pazara su radila koordinisano, i nije utvrđen nijedan sukob nadležnosti između samih odeljenja. Sve nedoumice vezane za primenu zakona i podzakonskih propisa smo regulisali u komunikaciji sa resornim ministarstvima, što održavanjem sastanaka u Beogradu ili Novom Pazaru što pisanom komunikacijom.

Planovi za naredni period

I pored postojanja problema vezanih za radni prostor, tehničku opremljenost, manji broj službenika koji obavljaju poslove u administrativnim procedurama, nemogućnost zapošljavanja novog stručnog kadra (prvenstveno diplomiranih pravnika) i smanjivanje broja zaposlenih zbog prirodnog odliva, Gradska uprava za izvorne i poverene poslove je sve svoje obaveze izvršavala pravovremeno, kvalitetno i zakonito što je pohvaljeno od strane viših instanci u Republici Srbiji, a u pojedinim oblastima smo čak služili kao primer dobre prakse. Sve navedeno govori o požtrvovanosti i trudu zaposlenih, kako se navedeni problemi ne bi odrazili na kvalitet i ažurnost pružanja usluga. U narednom periodu nastojaćemo da sve probleme minimalizujemo, odnosno gde je moguće iskorenimo, što će omogućiti još efikasnije i stručnije pružanje usluga iz nadležnosti Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Novog Pazara.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops