A- A A+

Planom javnih nabavki za 2018 sredstva usmerena na infrastrukturu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu usvojen na trećoj sednici Gradskog veća u iznosu od preko 603 miliona dinara predviđa da veći deo sredstava od 430 bude usmeren na realizaciju infrastrukturnih projekata za dobrobit građana Novog Pazara.

„Realizovaćemo projekte od kojih će građani imati direktnu i lako uočljivu korist. Ulaganjima u školske objekte stvaramo bolje uslove za đake, neprekidno radimo na uređenju magistralnih i pristupnih puteva i drugo“, kazao je član Gradskog veća Ervin Čašić.

Grad će u ovoj godini za potrebe razvoja sporta, a na osnovu zaključka Komisije za odobravanje i finansiranje programa u ovoj oblasti, opredeliti iznos od 86 miliona dinara.

„Vodili smo računa da obuhvatimo sve sportske discipline i pomognemo onima koji su odlučili da se posvete promociji sportskog načina života“, kazao je Čašić.

On je podsetio da je u 2018. godini, u okviru Akcionog plana zapošljavanja predviđeno smanjenje nezaposlenosti i da su u tom pravcu preduzete konkretne mere. Za sprovođenje politike zapošljavanja iz gradskog budžeta planirano je 10 miliona dinara kojim će biti subvencionisano zapošljavanje lica iz teže zapošljivih kategorija. Grad će pored toga podneti zahtev resornom ministarstvu da obezbedi dodatnih 10 miliona dinara i na taj način će se preko podsticajnih sredstava za poslodavce u iznosu od 200.000 dinara za svakog novozaposlenog obezbediti 100 novih radnih mesta.

Članovi Gradskog veća usvojili su na trećoj redovnoj sednici nacrt plana i programa za tekuću 2018. godinu za svako od preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad.

 

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops