A- A A+

Fond za inovacionu delatnost objavljuje produžetak roka za prijavu projekata - 28. oktobar 2013. do 17h

Obaveštavamo sve zainteresovane kompanije da je Fond za inovacionu delatnost produžio rok za dostavljanje prijava projekata, u okviru Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija.

Novi rok za prijavu projekata je 28. oktobar 2013. do 17h.

Fond dodeljuje grantove za mikro i male kompanije u Srbiji koje razvijaju tržišno orijentisane tehnološke inovacije iz svih oblasti nauke i tehnologije. Sve potrebne informacije možete naći na zvaničnoj internet stranici Fonda:

http://www.inovacionifond.rs/

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops