A- A A+

Javnim konsultacijama do plana kvaliteta vazduha

Plan kvaliteta vazduha u Novom Pazaru, strateški dokument koji će doprineti rešavanju jednog u celom svetu akutnog problema, biće izrađen u ovoj godini. Prva u nizu javnih konsultacija održana ovim povodom ima za cilj da doprinese  izradi dokumenta koji će reprezentovati realne potrebe građana i održive, jasne mere delovanja.
 
„Plan bi trebalo da postane operativan naredne godine i u zavisnosti od dinamike mera, možemo očekivati poboljšanje kvaliteta vazduha. Iako smo na nivou grada unazad nekoliko godina preduzeli brojne konkretne mere koje su dovele do poboljšanja kvaliteta vazduha, želimo da definišemo mere koje ćemo u okviru određenog plana i jasnom dinamikom sprovoditi. Izazov je veliki, izrada plana je kompleksan postupak jer iziskuje definisanje niza različitih elemenata ali zato želimo da celokupna javnost učestvuje u izradi dokumenta“, rekao je rukovodilac  Odeljenja za zaštitu životne sredine, Ivan Milanović.
 
Nakon što je raspisan javni poziv, na koji su se javile tri firme, posao izrade plana kvaliteta vazduzha u Novom Pazaru dodeljen je firmi ”Dvoper” iz Beograda. Reč je o specializovanoj kući za izradu takvih planova sa iskustvom iz više lokalnih samouprava.  Nacrt dokumenta će  prema planu prezentovan u toku diskusije,  javnosti biti prezentovan na jesen i nakon javne rasprave dat na usvajanje Gradskom veću, a onda i na saglasnost resornom ministarstvu.

 

Foto galerija

 

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops