A- A A+

Pospešivanjem cirkularne ekonomije do zdrave sredine

Novi Pazar učestvuje u izuzetno važnom prjektu, koji za cilj ima pospešivanje cirkularne ekonomije,  Ujedno i kao prioritetnu, zaštitu životne sredine. “Smanjenje ugljeničnog otiska lokalnih zajednica primenom principa cirkularne ekonomije u Republici Srbiji – Cirkularne zajednice” naziv je projekta koji bi trebao da rezultira i unapređenjem sistema upravljanja tekstilnim otpadom, smanjenjem deponija,  ali i kvalitetom  vazduha.
 
Ovaj projekat u Novom Pazaru realizuju Ministarstvo zaštite životne sredine i UNDP u saradnji sa Gradom i JKP ’’Gradska čistoća’’.
 
Tim povodom predstavnici Programa Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP sastali su se danas sa predstavnicima grada.
 
Tekstilni otpad će se sakupljati i deponavati preko Reciklažni centar. Odatle će dalje biti  upućivan operateru na dalju obradu do upotrebljivih proizvoda.
 
Na taj način se zatvara krug, a cirkularna ekonomija pospešuje. I ne samo to, očekuje se da projekat rezultira i unapređenjem sistema upravljanja tekstilnim otpadom, smanjenjem deponija,  ali i kvalitetom  vazduha, te zaštitom životne sredine.
 
Istovremeno lokalno javno komunalno preduzeće proširiće svoju delatnost za još jednu komponentu.
 
Šefica odseka za komunalne delatnosti, Malića Plojović podseća na benefite koje ostvaruju građani, u ovom slućaju novopazarski tekstilci.
 
Tokom današnjeg sastanka razmatrane su mogućnosti dalje saradnje.
 
Projekat je između ostalog podrazumevao i obezbeđivanje vozila za sakupljanje tekstilnog optpada. Vozilo će već ovih dana biti stavljeno u funkciju.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops