A- A A+

Grad kroz projekte podržava inkluzju

Gradsko veće Grada Novog Pazara usvojilo je na sednici održanoj 22. juna 2023. godine dopune Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Novog Pazara za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja. Dopunama Pravilnika su stvoreni uslovi za veći nivo inkluzivnosti aktivnosti koje u okviru projekata realizuju udruženja, a koji su podržani od strane grada Novog Pazara.

Promena Pravilnika rezultat je saradnje Grada sa Akademskom inkluzivnom asocijacijom, koja u okviru projekta „Dijalog za veći nivo inkluzivnosti projektnih aktivnosti OCD u lokalnim zajednicama“, zagovara usvajanje inkluzivnih politika u vidu dodatnih kriterijuma na konkursima za projekte koje raspisuju gradovi i opštine sa kojima se OCD i drugi subjekti podstiču da u svojim projektnima predvide servise podrške za učesnike sa smanjenim društvenim prilikama. Navedeni projekat je deo programa „Dijalog promena“ koji finansira Evropska unija, a koji Beogradska otvorena škola sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, fondacijom „Olaf Palme“ i Univerzitetom u Beogradu.

Izmene Pravilnika podstiču udruženja koja konkurišu za sredstva iz budžeta Grada Novog Pazara, da prilikom realizacije aktivnosti predvide adekvatne intervencije u vidu neophodne podrške osobama i grupama koje su u riziku od socijalne isključenosti ili su manje uključene u društvene aktivnosti, čime će se obezbediti veća kohezija u zajednici i veći nivo odgovornosti udruženja građana prema svim individuama u društvu bez obzira na lične razlike.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops