A- A A+

Uključivanje građana u proces donošenja odluka kroz akciju "Građani se pitaju" - konsultacije sa mladima

U sklopu programa Uključivanju građana u budžetski proces kroz sprovođenje akcije "Građani se pitaju" koji finansira Vlada Švajcarske a sporovodi HELVETAS u saradnji s gradom Novim Pazarom održan je treći konsultativni sastanak sa osetljivim grupama. Ovi konultativnih sastanci imaju za cilj upoznavanje građana sa konkursom koji će biti uskoro raspsisan, sa uslovima učešća i mogućnostima za realizaviju potencijalnih predloga, s jedne strane, kao i dobijanje inputa za samo oblikovanje konkursa prema potrebama osetljivih grupa, sa druge strane. 

Sastanak je imao za cilj upoznavanje mladih u Novom Pazaru sa konkursom koji će biti uskoro raspisan, sa uslovima učešća i mogućnostima za realizaviju potencijalnih predloga, s jedne strane, kao i dobijanje informacija o potrebama mladih kada su u je u pitanju uređenja javnih površina, odnosno preduzimanja drugih aktivnosti koje  bi bile odznačaja za unapređenja svakodnevnog života mladih u Novom Pazaru.

Grad Novi Pazar je  sporovđenje ove akcije izdvojio 10 miliona dinara, dok je ga Vlada Švajcarske podržala sa 6,5 miliona dinara. Ova sredstva su opredeljenja za spovođenje predloga projekata građana koji se odnose na uređenje javnih površina.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops