A- A A+

Održana javna konsultacija o nacrtu Odluke o uključivanju građana u budžetski proces kroz sprovođenje akcije „Građani pitaju“

Članovi Savetodavnog tela za izradu, sprovođenje i praćenje plana aktivnosti za uključivanje građana u proces donošenja odluka u Gradu Novom Pazaru, Hana Salihagić i Aleksandar Ivanović su na javnoj konsultaciji predstavili sadržinu nacrta Odluke o uključivanju građana u budžetski proces kroz sprovođenje akcije „Građani pitaju“ koju je izradilo ovo telo.

Javna konsultacija sa predstavnicima građana, predstavnicima mesnih zajednica, udruženja, organizacija civilnog društva, privrednicima, stručnom javnošću, članovima gradskog veća, predstavnicima medija i drugim zainteresovanim akterima održana je 22. marta 2023. godine u Svečanoj sali Kulturnog centra u Novom Pazaru.

Ovom odlukom uređuje se način, uslovi i postupak za uključivanje građana u određivanje sredstava predviđenih Odlukom o budžetu Grada Novog Pazara za sprovođenje Akcije „Građani se pitaju“.

Sredstva obezbeđena u budžetu Grada Novog Pazara za navedene namene predstavljaju deo sredstava prikupljenih od građana po osnovu poreza na imovinu. Akcija „Građani pitaju“ omogućava direktno učešće građana u saradnji sa Gradom u rešavanju dela problema lokalne zajednice: - uređenje manjih javnih površina, - unapređenje položaja ranjivih grupa, posebno osoba sa invaliditetom, korisnika prava ili usluga socijalne zaštite, pripadnika romske populacije i dr. Akcija „Građani pitaju“ omogućava direktno učešće učenika kroz saradnju srednjih škola sa Gradom na unapređenju položaja mladih unutar srednjih škola. Sredstva dobijena iz drugih izvora finansiranja za ove namene će se koristiti i za finansiranje navedenih akcija: programa, projekata i sl.

 

Foto galerija

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops