A- A A+
Dan sećanja na žrtve genocida u Srebrenici Odlukom Skupštine grada iz 2015. na teritoriji Novog Pazara 11. jul proglašen je za Da... Read more...
Radovi na raskrnici ulica Rifata Burdževića i Sjeničke za veću bezbednost saobraćaja Počeli su radovi na raskrsnici ulica Rifata Burdževića i Sjenička. Odlukom Saveta za bezvednost ... Read more...
Gradski urbanista o radovima na rekontrukciji tvrđave i Altun Alem džamije Govoreći o rekonstrukciji Bezastana, Elvir Hamidović, glavni gradski urbanista je kazao da se radi... Read more...
Savet za rodnu ravnopravnost o planovima i zadacima za naredni period Prvi radni sastanak Saveta za rodnu ravnopravnosti i jednake mogućnosti bio je prilika za bolje upo... Read more...
Novom Pazaru sredstava za projekte unapređenja reciklaže i saobraćaja Delegaciji Novog Pazara uručeni su setifikata o podršci integralnom projektu, na svečanosti... Read more...

strategija urnpJavne rasprave Borba protiv korupcije Projektno finansiranje Elektronsko podnošenje zahteva

 

 

LOKALNI ANTIKORUPCIJSKI PLAN

Lokalni antikorupcijski plan grada Novog Pazara je preventivni antikorupcijski mehanizam i mehanizam za uvođenje, odnosno jačanje, načela dobrog upravljanja i dobre uprave u rad organa i službi grada Novog Pazara i drugih organa javne vlasti koji zadovoljavaju potrebe i interese stanovništva i lokalne zajednice.

 

 

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Odluka o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana za grad Novi Pazar .pdf .doc
2. Lokalni antikorupcijski plan za grad Novi Pazar .pdf .doc
3. Izveštaj o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana .pdf .doc
4. Rešenje o imenovanju komisije za izbor članova tela za praćenje primene LAP-a .pdf .doc
5. Poslovnik o radu komisije za izbor članova tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana grada Novog Pazara .pdf .doc
6. Rešenje o imenovanju koordinatora za praćenje realizacije LAP-a .pdf .doc
7. Metodologija za praćenje i izveštavanje o primeni LAP-a .pdf .doc
 
 
 

LOKALNI ANTIKORUPCIJSKI FORUM

Lokalni antikorupcijski forum je radno telo za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana.

 
R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Pravilnik o postupku izbora članova Lokalnog antikorupcijskog foruma grada Novog Pazara .pdf
2. Postupak izbora članova Lokalnog antikorupcijskog foruma grada Novog Pazara .pdf
3. Rešenje o obrazovanju radnog tela Lokalnog antikorupcijskog foruma .pdf
4. Zapisnik sa prve sednice LAF-a .pdf
5. Zapisnik sa druge sednice LAF-a .pdf
6. Zapisnik sa treće sednice LAF-a .pdf
7. Zapisnik sa četvrte sednice LAF-a .pdf
8. Pravilnik o radu Lokalnog antikorupcijskog foruma grada Novog Pazara .pdf
9. Plan rada Lokalnog antikorupcijskog foruma grada Novog Pazara .pdf
10. Pravilnik o postupanju sa predstavkama .pdf
 
 

PRIJAVITE KORUPCIJU

Grad Novi Pazar na planu borbe protiv korupcije teži da se približi evropskim standardima. Pozivamo građane da daju svoj doprinos tako što će prijavljivati sve nepravilnosti u radu Gradske uprave. Ukoliko uočite bilo kakvu nepravilnost u radu, ili ste svedok korupcije, možete prijaviti:

Telefonom: 020/5151 300, 020/5151 308

Lično: Gradonačelniku/Načelnuku uprave u kancelarijama 300 i 308 na III spratu

Putem pošte:
Gradonačelniku/Načelniku Gradske uprave/Lokalnom antikorupcijskom forumu
Stevana Nemanje 2
36300 Novi Pazar

 

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Obrazac za podnošenje predstavke Lokalnom antikorupcijskom forumu grada Novog Pazara .pdf .doc

Napomena: Sumnju na korupciju putem pošte građani mogu podneti anonimno

SAVET ZA BEZBEDNOST GRADA NOVOG PAZARA

Savet za bezbednost je skupštinsko telo Grada Novog Pazara koje je formirano da razvija i unapređuje sve aspekte bezbednosti grada. Poseban značaj posvećuje stvaranju uslova za unapređenje ljudske bezbednosti, koja naglašava zaštitu ekonomske, ekološke, zdravstvene, političke i svake druge bezbednosti pojedinca i zajednice, a koristiće najbolje primere multisektorskog i preventivnog prilaza rešavanju problema. Vladavina prava, transparentnost i odgovornost predstavljaju važne instrumente za unapređenje bezbednosti čoveka. Savet je posebno posvećen poboljšanju uloge i položaja dece, mladih i žena kao i drugih ranjivih grupa u procesima odlučivanja uz obezbeđenje ravnopravnosti i jednake zastupljenosti.

Zadaci Saveta za bezbednost:

  1. Priprema i predlaže donošenje mera za poboljšanje zaštite i sigurnosti građana Novog Pazara u svim oblastima života, kako njih samih tako i njihove imovine, kako bi grad bio bezbedna sredina kako za građane, tako i za investitore i turiste;

  2. Predlaže mere u slučaju velikih elementarnih nepogoda i vanrednih situacija, kako bi se, u najvećoj mogućoj meri, sprečio nastanak povreda ljudi i velike materijalne štete na objektima;

  3. Priprema strategiju bezbedne sredine, uz prethodno snimanje i analizu stanja;

  4. Sistemski rešava pitanja iz oblasti bezbednosti i sigurnosti građana tako što se bavi građevinskom, saobraćajnom, komunalnom i zdravstvenom bezbednošću građana, kao i pitanjima bezbednosti životne sredine, bezbednosti u školama i na ulicama i ispravnosti namirnica za ishranu.

Sve sugestije i komentare vezano za bezbednost grada Novog Pazara možete uputiti Savetu za bezbednost grada na email adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokumenta Saveta za bezbednost grada Novog Pazara:

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Odluka o izboru članova Saveta za bezbednost .pdf
2. Odluka o usvajanju Strategije bezbednog grada Novog Pazara .pdf
3. Strategija bezbednog grada Novog Pazara za period 2016-2020. .pdf
4. Komunikacijska strategija lokalnog saveta za bezbednost .pdf
5. Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Saveta za bezbednost .pdf
6. Odluka o usvajanju Akcionog plana za primenu Strategije bezbednog grada Novog Pazara .pdf
7. Akcioni plan za primenu Strategije bezbednog grada Novog Pazara za period 2016-2020. .pdf

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops