A- A A+

Strategija razvoja urbanog područja grada Novog Pazara

 

Grad Novi Pazar pristupio je izradi Strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara.

Cilj izrade Strategije je poboljšanje održivog razvoja teritorije zasnovano na unapređenju socijalnih, ekonomskih, klimatskih, kulturnih i prostornih aspekata razvoja, kao i aspekata životna sredine. Svi aspekti poboljšanja održivog razvoja definisaće se kroz rešavanje problema kao što su rešavanje braunfild lokacija i industrijske zone, uređenje neformalnih naselja, rešavanje društvenih i ekoloških problema, a i ono što je za grad Novi Pazar značajno, kao grad sa puno kulturno-istorijskih lokaliteta, zaštita kulturnog nasleđa. Kroz Strategiju definisaće se rešenja i probati da se reše problemi u raznim sektorima kao što su obrazovanje, ekonomski razvoj i zaštita životne sredine.

Polaznu osnovu za formulisanje Strategije predstavljaju definisani pravci razvoja Republike Srbije, Evropske unije i grada Novog Pazara, kroz sagledavanje evropskih, nacionalnih i lokalnih razvojnih dokumenata i dokumenata javnih politika, programa i projekata koji se realizuju u gradu Novom Pazaru.

Tokom procesa izrade strategije promovisaće se integralni participativni pristup planiranju urbanog razvoja, međusektorska saradnja i razmena informacija, uključivanje i koordinacija javnog, privatnog i civilnog sektora u procesu odlučivanja i partnerstvo među institucijama.

 

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Strategija razvoja urbanog područja grada Novog Pazara .pdf

 

 

Koraci u procesu izrade strategije 

Tokom izrade Strategije biće organizovani tematski okrugli stolovi, radionice, forumi za stručne i javne rasprave, na kojima će se usaglašavati predložena rešenja.

Institucionalni okvir za izradu strategije

Skupština grada Novog Pazara je na sednici održanoj 12. septembra 2022. godine donela odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara. Za potrebe izrade ove strategije formirana je radna grupa koju čine predstavnici stručnih služba gradske uprave, javnih preduzeća i javnih ustanova kao i ključni partneri za razvoj grada.

 Dokumenta za preuzimanje:

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Odluka o pristupanju izradi strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara .pdf
2. Rešenje o obrazovanju radne grupe za izradu strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara .pdf
3. Rešenje o formiranju Saveta za razvoj urbanog područja Novog Pazara .pdf
4. Rešenje o razrešenju i imenovanju koordinatora radne grupe za izradu strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara .pdf

 

Teritorijalni obuhvat strategije

Preliminarni teritorijalni obuhvat Strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara obuhvata urbanu teritoriju grada Novog Pazara, pa se granica na severu pruža do KO Postenje, na zapadu ka naselju Deževa i KO Miščiće, na jugozapadu ka KO Ivanča i KO Rajčinoviće, tj ka naselju Pazarište i manastiru Sopoćani, ka jugu se pruža ka naselju i KO Mur, a na istoku ka KO Osoje i KO Izbice.

Obuhvat 

Upitnik za građane i građanke o kvalitetu života na teritoriji grada Novog Pazara

Svi zainteresovani građani i građanke mogu da daju svoj doprinos u izradi Strategije odgovorom na upitnik o različitim aspektima kvaliteta života na teritoriji na kojoj žive.

Popunjavanje upitnika je anonimno. Upitnik je objavljen na naslovnoj stranici sajta grada Novog Pazara, a može se popuniti OVDE najkasnije do 12.1.2023. godine.

Podaci dobijeni kroz ovaj upitnik koristiće se za izradu analize postojećeg stanja, sagledavanje razvojnih potencijala i izazova, kao i u procesu definisanja razvojnih potreba i biće predstavljeni na seriji tematskih okruglih stolova koji će biti organizovani u narednom periodu.

Rezultati ankete:

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Odgovori na upitnik o kvalitetu života na teritoriji grada Novog Pazara .pdf

 

Organizacija tematskih okruglih stolova

Tematski okrugli stolovi koji se realizuju u okviru procesa izrade Strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara, održani su 21. i 22. februara 2023. godine. Uz učešće svih relevantnih aktera i zainteresovanih strana, diskusija je obuhvatila sledeće teme:

  • Urbana obnova i regeneracija (urbane strukture, javni prostori, i dr.), kulturno i graditeljsko nasleđe, zaštita prirode i razvoj predela, održivi turizam i jačanje urbano-ruralnih veza
  • Energija (čista i pravedna), zelena i plava ulaganja, ublažavanje i prilagođavanje klimatskih promena, sprečavanje i upravljanje rizicima, održiva i multimodalna urbana mobilnost
  • Ekonomski razvoj (inovativna, pametna, niskougljenična i cirkularna ekonomija)
  • Društveno blagostanje - zapošljavanje, obrazovanje, stanovanje, socijalna i zdravstvena zaštita, kultura, socio-ekonomska uključenost i integracije, socijalne inovacije
  • Upravljanje razvojem

Učesnicima/cama okruglog stola su prezentovani rezultati kontekstualne analize kao i rezultati preliminarne SWOT analize i predloga potreba, dok je tokom drugog dela sesije svaka tematska oblast pojedinačno diskutovana sa učesnicima okruglog stola i tom prilikom su potvrđeni nalazi SWOT analize i predloga potreba ali i prikupljeni dodatni podaci i sugestije za dopunu analize.

IMG 6757 IMG 6784

Okrugli stolovi su organizovani kako bi različiti zainteresovani subjekti, predstavnici institucija i pojedinci, mogli ravnopravno da diskutuju o problemima u okviru zadate teme i da dogovorom dođu do zajedničkih rešenja. Кroz ovakav participativni pristup, definisana rešenja dobijaju na kvalitetu i stiču podršku šire zajednice.

Radionica za definisanje ciljeva i mera

Radionica posvećena definisanju ciljeva i mera održana je 12. aprila 2023. godine. Cilj radionice je bio da se, u okviru pet tematskih oblasti strategije, prezentuje SWOT analiza i predlozi potreba, koji su konsolidovani nakon tematskih okruglih stolova, zatim da se definišu opšti i specifični ciljevi, kao i odgovarajuće mere. Pored toga, učesnici su radili na identifikaciji projektnih ideja po tematskim oblastima.

Okrugli sto np1 Okrugli sto np2
Okrugli sto np3

Radionici su prisustvovali članovi radne grupe za izradu strategije kao i predstavnici institucija, ustanova, organizacija civilnog društva i ostali relevantni akteri i zainteresovane strane.

 


Izradu Strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara podržava Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO Plus. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost grada Novog Pazara i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops