A- A A+

ZAKONSKA REGULATIVA   |   ZAHTEVI   |   AKTIVNOSTI   |   OBAVEŠTENJA  |   STUDIJE NA JAVNI UVID

Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

 

2018.

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1.

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije “Novi Pazar 30” (sa izmenama i dopunama na zahtev Tehničke komisije) 

.rar

 

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika