A- A A+

Nastavlja se akcija čićenja korita reka i antierozivnih brana

Grad Novi Pazar je i ove godine pokrenuo akciju čićenja korita reka i antierozivnih brana na teritoriji Novog Pazara. U akciju čišćenja uključeno je i udruženje ribolovaca, kao i brigadiri omladinske radne akcije. Za ovu aktivnost izdvojeno je pet miliona dinara iz gradskog budžeta.

Godinama unazad intezivno se radi na čišćenju rečnih korita kao i antierozivnih brana, pa je tako i ove godine nastavljena akcija koju sprovodi Grad Novi Pazar. Čišćenje reka se odvija na više lokacija, a uključene su sva rečna korita, istakao je rukovodilac odeljenja za vanredne situacije i poslove odbrane, Naser Crnovršanin.

Prema njegovim rečima, svake godine, veliki broj pojedinaca kao i udruženja priključi se ovoj značajnoj aktivnosti. U tom duhu će se nastaviti i ove godine.

Grad Novi Pazar za ovu akciju, koja će biti nastavljena i ubuduće, izdvojio je 5 miliona dinara.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops