A- A A+

Škole dobile mrežaste kontejnere za reciklažni otpad

U svim osnovnim i srednjim školama počela je podela kontejnera za reciklažni otpad. Na ovaj način, đacima će se približiti važnost recikliranja za očuvanje životne sredine. Ova aktivnost je jedna u nizu planiranih u okviru kampanje „Da Pazar zablista“ koju je pokrenuo grad.

„Želimo da damo priilku učenicima i građanima koji žive u neposrednoj blizini škola da odlaganjem otpada na pravi način povećaju količinu materijala za reciklažu i da se samim tim smanji  koncentracija smeća na površinama gde ono ne treba da bude“, rekla je Malića Plojović,  šef odseka u Odeljenju za stambeno komunalne i poslove saobraćaja, tokom podele u OŠ „Vuk Karadžić“.

Direktor ove škole Zenun Mučić ističe da su učenici navikli da svoj radni prostor  i dvorište škole održavaju čistim i da u tu svrhu redovno sakupljaju otpad nagomilan u neposrednjoj blizini školskog objekta. Najveći ekološki problem, po rečima  direktora, predstavlja neodgovornost okruženja i sklonost građana da u okviru škole ostavljaju smeće iz svojih kuća i dvorišta.

Mrežaste kante za đubre namenjene su za odlaganje plastike i u njima ne treba taložiti papir, karton i ostali komunalni otpad,  jer za to škole imaju posebne kontejnere. Jedan od ciljeva eko kampanje  je i da deca školskog uzrasta ali i ona znatno mlađa, shvate značaj pravilnog odlaganja smeća i čuvanja okoline i da svoja saznanja primene u praksi.

Foto galerija

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops