A- A A+

Održana sednica Gradskog veća

Gradsko veće Novog Pazara donelo je na petoj redovnoj sednici odluku o raspisivanju dva javna konkursa.
 
„Reč je najpre o konkursu za finansiranje odnosno sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja građana iz oblasti kulture, za 2022. godinu. Za tu namenu predviđen je ukupan iznos od 4 miliona. Raspisan je, pored toga i konkurs za finanisiranje, odnosno sufinansiranje projekata koje realizuju udruženja građana (NVO), a na ime ovog vida projektne podrške predviđen je ukupan iznos od 5 miliona dinara. Uslovi za prijavu na konkurse, rokovi i dokumentacija neophodna za prijavljivanje biće dostupni na znavičnoj stranici Grada Novog Pazara, od ponedeljka, 7. februara ove godine“, kazala je Džanković.
 
Na sednici Gradskog veća usvojeni su planovi i programi gradskih ustanova za tekuću kalendarsku godinu. Pred većnicima su se našli Plan i program rada Kulturnog centra Novi Pazar, Plan i program rada Narodne biblioteke „Dositej Obradović“, Centra za socijalni rad, Centra za decu i omladinu „Duga“, Istorijskog arhiva „Ras“, Reginalnog pozorišta, Muzeja „Ras“, kao i Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Turističke organizacije Novi Pazar, Kancelarije za mlade i Regionalne turističke organizacije „Sandžak“.
 
„Uobičajeno za ovaj period godine razmatrali smo planove i programe rada ustanova. Sem toga pred gradskim većnicima našli su se i brojni predmeti vezani za ozakonjenje objekata, čijim rešavanjem zapravo rešavamo probleme iz različitih oblasti“, zaključila je članica Gradskog veća Pemba Džanković.

Vlada Republike Srbije
USAID
EP 280 160 LAT1
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika