A- A A+

Završni račun i doprinos legalizaciji objekata u fokusu skupštinskog zasedanja

Petu redovnu sednicu Skupštine grada Novog Pazara obeležilo je usvajanje završnog računa budžeta grada za 2016. godinu, u delu koji se odnosi na redosled projekata, kako bi se isti uskladio sa redosledom u budžetu. 

“Reč je o usmenoj preporuci Državne revizorske institucije, koju smo uvažili i otuda izmena završnog računa, koja se ne odnosi na novčane iznose, već na raspored programskih aktivnosti i  doprinosi nastojanju lokalne samouprave da svoj posao obavlja transparentno i u interesu građana”, istakla je nakon zasedanja predsdavajuća u lokalnom parlamentu Ifeta Radončić.

Građani koji ostvaruju pravo na socijalnu pomoć i članovi njihovih najužih porodica koji tadođe ovu pomoć koriste oslobođeni su plaćanja ekoloških taksi, što je verifikovano izmenom Odluke o naknadi, na današnjoj sednici Skupštine grada.

Savet za mlade dobio je novog člana iz redova SDA Sandžaka, pa će umesto Dildžane Zaimović, novi član biti Emir Bihorac.

“Prvu sednicu posle letnje pauze obeležio je konstruktivan rad odobornika. Deo tačaka koji se odnosio na otkup parcela  tiče se malih suvlasničkih udela u odnosu na površinu parcele ili na objekte na tim parcelama. Cilj nam je da u skladu sa nadležnošću, damo doprinos ozakonjenju legalizacije takvih objekata”, rekla je predsednica lokalne Skupštine Ifeta Radončić.

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika