A- A A+

Javna rasprava o javnom zdravlju

Plan javnog zdravlja Grada Novog Pazara za period od 2019. do 2026. godine, predstavljen je široj javnosti. U izradi ovakvog plana učestvovali su članovi Radne grupe iz  različitih sektora Gradske uprave, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje i Stalnom konferencijom gradova i opština. Cilj je, kako je istaknuto na sastanku, stvoriti društvenu klimu u kojoj se zdravlje stanovništva prepoznaje kao vrhunska vrednost i važan preduslov za razvoj zajednice.

Prvi dokument ovakve vrste u Novom Pazaru predstavlja važan preduslov za razvoj zajednice. Sadrži podatke o zdravstvenom profilu grada, prirodnim karakteristikama, vitalnim demografskim pokazateljima, socioekonomskim uslovima i svemu onome što opisuje stanje životne sredine.

”Osnovna stvar je da skrenemo pažnju na javno zdravlje uopšte. Zdravstvena zaštita i javno zdravlje nije isto. Plan javnog zdravlja je daleko širi koncept, čiji je osnovni cilj suzbiti oboljevanje”, rekao je član Gradskog veća, Fevzija Murić.

Direktor Zavoda za javno zdravlje, dr Šefadil Spahić ističe da ova zdravstvena ustanova, koju primarno interesuje zdravlje populacije, već dve godine prikuplja relevantne podatke. On kaže da zdravstveni sistem dobro funkcioniše u Novom Pazaru, ali da ima mnogo faktora koji utiču na zdravlje stanovništva.

Kako smanjiti ili ublažiti faktore koji negativno utiču na zdravlje stanovništva zadatak je šire društvene zajednice, a doprinos svakog pojedinca je značajan. Detaljnije o Planu javnog zdravlja koji se odnosi na sve građane, možete pročitati na sajtu Grada.

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika