A- A A+

Za predstavnike lokalnih samouprava obuka na temu inkluzije Roma

Novi Pazar je dobar primer socijalnog uključivanja Roma u tokove zajednice, zaključeno je u okviru obuke za predstavnike lokalnih samouprava, čiji su organizatori Koordinaciono telo za implementaciju Strategije za socijalno uključivanje Roma, grad Novi Pazar i Agencija Ujedinjenih nacija, a na temu primene dokumenta u praksi.

Prema rečima Nenada Ivaniševića, člana Koordinacionog tima, cilj obuke održane u Novom Pazaru je da na konkretan način predstavi dobre primere integracije romske zajednice, a “Novi Pazar ne samo da prednjači na planu integracije, već zna da iskoristi donatorska sredstva namenjena za ostvarivanje inkluzije Roma”.

Ivanišević je istakao da je za Vladu važna informacija šta po pitanju inkluzije lokalne samouprave od nje očekuju, kao što je značajno predstaviti očekivanja države od lokalnih zajednica po ovom pitanju.

“Sama činjenica da je na čelu koordinacionog tima potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović ukazuje na važnost unapređenja položaja Roma i osnaživanja romske zajednice u cilju rešavanja problema unutar nje. Novi Pazar je prepoznao značaj ideje o inkluziji i zajedničku zamisao sprovodi na terenu”, kazao je Ivanišević.

Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji na snazi je do kraja 2025. godine. Akcionim planom na republičkom nivou definisano je pet prioritetnih oblasti: obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravlje i socijalna zaštita, a grad Novi Pazar je u svrhu inkluzije Roma definisao i lokalnu strategiju.

“Novi Pazar nastoji da unapredi kapacitete lica zaposlenih u loklanim samoupravama, na mestima u čijem je opisu svakodnevna komunikacija sa romskim stanovništvom”, rekao je gradonačelnik Nihat Biševac, istakavši da se grad vrlo ozbiljnim projektnim delovanjem pridružio inicijativi lokalnih samouprava za uključivanje mladih Roma u društvene tokove.

Foto galerija

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika