A- A A+

Predstavljamo dokument Profil zajednice

Merljivi, jasni i objektivni podaci o geografskim, prirodnim, demografskim, socijalnim i ekonomskim karakteristikama Novog Pazara sadržani u dokumenu “Profili zajednice 2017” pružaju jasnu sliku o gradu i njegovim potencijalima za dalji ekonomski i društveni razvoj.

Svrha izrade ovog dokumenta je objedinjavanje svih informacija značajnih za jednu zajednicu i upoznavanje privrednog sektora, kao i potencijalnih domaćih i stranih investitora sa trenutnom situacijom i stanjem u zajednici. Podaci koje sadrži mogu poslužiti kao dobra osnova za dalje korake unapređenja kvaliteta života u gradu. Profil zajednice je urađen po metodologiji USAID-ovog Programa za podsticaj ekonomskog razvoja opština (MEGA). Podaci su prikazani u formi tabela, grafikona i teksta, a u zavisnosti od perioda njihove obrade, preseka i objavljivanja u javnosti. Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj izradilo je ažurnu bazu podataka koji obuhvataju prirodne resurse, ljudske resurse, stambene resurse, privredu, radnu snagu, javne resurse, resurse životne sredine, turističke resursi, životna sredinu i kvalitet života.

Dokument možete naći na LINKU

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika