A- A A+

Strategijom održivog razvoja za kvalitetniji života građana

Grad Novi Pazara imenovao je stručne timove koji će se u narednom periodu baviti izradom Strategije održivog razvoja Novog Pazara za period 2017-2028. U skladu sa nastojanjima da ovaj dokument bude dobra osnova za realizaciju projekta u cilju razvoja Novog Pazara, primenjena je nova metodologija izrade. Po rečima koordinatora za izradu strategije, Munira Poturka, ona će biti podeljena u 16 segmenata. Za svaku oblast strategije formirani su timovi. „Angažovani su ljudi koji su stručni i iskusni, a oni su imali slobodu da sami biraju timove. Takođe, angažovali smo stručne saradnike sa strane, imamo pomoć stgručnih tela, republičkih institucija kako bismo stvorili jedan dobar i primenjiv strateški dokument.“, rekao je koordinator Poturak. On je iskoristio priliku da se zahvali Državnom univerzitetu u Novom Pazaru na angažovanosti, kao i prof. dr Hasanu Haniću koji je samoinicijativno pokazao spremnost  da svoju stručnost i iskustvo stavi u službu izrade strategije za razvoj svog rodnog grada. Profesor Hanić, izrazio je svoje uverenje da je pristup izradi ovog strateškog dokumenta celovit i da će kao takav dati dobre smernice za ukupan razvoj grada. „Strategija će biti okvir za kapitalne, investicione odluke razvojnog karaktera. Odrediće se načini kako da se ostvare ekonomsko-socijalni ciljevi koji će doneti veći kvalitet života i veće šanse za zaposljavanje. Strategija će predvideti i kako postići kvalitetnije usluge iz domena zdravstva, obrazovanja, kao i usluge koje pruža Gradska uprava.“, rekao je profesor Hanić. On je zaključio da je mudrost zapravo racionalno upravljanje ograničenim resursima za dobrobit građana.

Izrada i usvajanje ovog strateškog dokumenta odvijaće se postupno i traansparentno. Pre nego što se uputi na razmatranje gradskim većnicima i odbornicima, svaki modul pojedinačno će biti stavljen na uvid građanima i stručnoj javnosti sa kojima će proći javne rasprave.

Foto galerija

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika