A- A A+

Javni poziv za projekat “Novi Pazar, novi poslovi” do 2.februara 2018.

U okviru projekta ,,Novi Pazar – novi poslovi’’ koji implementira Grad Novi Pazar sa svojim implementacionim partnerima- Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka „SEDA“ i  Inicijativom za razvoj i saradnju „ IDC“, a koji finansira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju„GIZ“, na osnovu Pravilnika o izboru korisnika projekta „Novi Pazar- Novi Poslovi“, Komisija za izbor korisnika objavljuje sledeća četiri (4) Javna poziva:

  1. Podršku poslodavcima za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima kroz dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorija teže zapošljivih sa posebnim naglaskom na povratnike po sporazumo o readmisiji, rome i mlade ispod 30 godina.

  2. Podrška nezaposlenim licima iz kategorija teže zapošljivih, sa posebnim naglaskom na povratnike po sporazumu o readmisiji, rome i mlade ispod 30 godina, u procesu dokvalifikacije i prekfalifikacije u ciju zapošljavanja kod poznatog poslodavca. 

  3. Podrška nezaposlenim licima iz kategorija teže zapošljivih, sa posebnim naglaskom na povratnike po sporazumu o Readmisiji, Rome i mlade ispod 30 godina, kroz proces edukacija, mentorstva i obezbeđivanja subvencija za samozapošljavanje.

  4. Podrška razvoju socijalnog preduzetništva kroz obezbeđivanje grantova za razvoj socijalnog preduzetništva za udruženja građana.

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično u prostorijama Regionalne razvojne agencije Sandžaka -  SEDA, na adresi  7. Juli bb, najkasnije do 2. februara 2018.  do 15 sati. Javni pozivi za svaku od stavki pojedinačno dostupni su na zvaničnoj stranici grada Novog Pazara www.novipazar.rs. u odeljku OGLASI.

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika