A- A A+

Udruživanjem do boljih rezultata u vanrednim situacijama

Na inicijativu načelnika Raškog upravnog okruga Nebojše Simovića, predsednici opština i gradonačelnici iz pet lokalnih samouprava koje pripadaju ovom okrugu upoznati su sa aktivnostima na projektu „Snagom zajedništva i znanja u borbi protiv elementarnih nepogoda“ koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja. Novi Pazar je na ovom sastanku predtavljao zamenik gradonačelnika Nebojša Ravić.

Projektnim aktivnostima bile su, primarno, obuhvaćene aktivnosti delova javnih uprava u 12 opština i 5 gradova iz sliva Zapadne Morave u oblasti preventivnog delovanja u borbi protiv elementarnih nepogoda, kao i aktivnosti civilnog sektora i drugih subjekata društva. Uloga moderatora i inicijatora udruživanja lokalnih samouprava u cilju jačanja kapaciteta za borbu protiv elementarnih nepogoda pripala  je Kraljevu, tačnije Odeljenju za civilnu zaštitu.

Ova inicijativa je pošla od logične predpostavke da su  granice  lokalnih samouprava  ozbiljna prepreka prilikom postupanja u pojedinim vanrednim situacijama i potrebe delovanja na širem frontu. Ovde reč granice treba posmatrati u kontekstu nemogućnosti da nacionalna a posebno lokalna normativa često kreira sistem koji nije efikasan u suoačavanju sa elementarnim nepogodama. A njih je, zbog izrazitih klimatskih promena, sve više, sa sve snažnijim efektima i sve većim štetnim posledicama i za ljude i za materijalna dobra. Originalna ideja  udruživanja u organizacije koje obuhvataju lokalne samouprave slivova velikih reka u Srbiji, poznatih po svojim poplavnim karatkeristikama poput Zapadne Morave i Kolubare pretočena je u stvarnost februara ove godine potpisivanjem Protokola o saradnji opština i gradova u slivu baš ove dve reke.

Potencijale ideje i predloženog modela  udruživanja lokalnih samouprava u slivove u samom startu prepoznala je Kancelarija za javna ulaganja Vlade Republike Srbije, formirana da uspostavi sistem u otklanjanju posledica velikih majskih poplava 2014 godine u kojima je Srbija pretrpela štetu nezabeleženu u poslednjih 120 godina. Ovo Vladino radno telo je, zbog potencijala ideje i predloženog modela udruživanja lokalnih samouprava u slivove reka, dobilo, za njenu implementaciju, podršku UNDP za Srbiju, ogranka Svetske banke za Srbiju, FAO za Srbiju i niza drugih relavantnih strukovnih asocijacija iz zemlje i inostranstva. Zahvaljujući sinergiji svih tih pozitivnih uticaja došlo je 17. februara 2017 godine, u Kraljevu,  do potpisivanja Protokola o udrživanje u slivove Zapadne Morave i Kolubare. Malo je ideja, sa ovih prostora, koje su za tako kratko vreme opredmećene  a i prepoznate na širem regionalnom prostoru Zapadnog Balkana i Evropske unije a to, udruživanje lokalnih samouprava u rečne slivove, svakako jeste konstantovano je , sa zadovoljstvom, na današnjem sastanku u Raškom upravnom okrugu. Projekat koji je, u osnovi pratio razvoj i implementaciju ove ideje, doprineo je kvalitetnijoj komunikaciji sa zainteresovnim javnostima pa samim tim i efikasnijem ustanovljavanju jedinstvenih metodologija i procedura postupanja lokalnih samouprava u vanrednim situacijama što se najbolje može videti kroz prizmu činjenica da su predlozi i ideje opština i gradova okupljenih u slivu Zapadne Morave, preko Stalne konferencije opština i gradova, snažno uticale i na normativnu delatnost u vezi vanrednih situacija kako na nacionalnom, tako i na širem, regionalnom prostoru.

Izvor: kraljevackenovosti.com

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika