A- A A+

Životna sredina i zdravlje, prevencija i promocija kao ključni faktori

U ogranizaciji Grada, Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije i Zavoda za javno zdravlje Novog Pazara a u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i drugim resornim ministarstvima Republike Srbije,  prezentovan je Proces  životne sredine i zdravlja.Cilj skupa je uključivanje nadležnih organa, institucija i zainteresovane javnosti na lokalnom nivou u proces životne sredine i zdravlja, aktivnostima  koje se u našoj zemlji sprovode od momenta potpisivanja Parmske deklaracije. Takođe je važno definisati uloge lokalnih organa i institucija u daljem procesu, kako bi se preventivnim delovanjem sprečio dolazak stanovništva sa određenim tipovima bolesti koje nastaju kao posledica zagađene životne sredine.

“Ovakve se stvari rade na medjunarodonm nivou, po ugovoru kome je Srbija pristupila 2004. godine. Na poslednjoj VI ministarskoj konferenciji u junu, naša zemlja je dobila konkretne smernice o tome na koji način  da kao država potpisnica, nastupi u cilju smanjenja negativnih rizika životne sredine po zdravlje ljudi”, kazala je Biljana Filipović, šef Odseka za medjunarodnu saradnju pri Ministarstvu za zaštitu životne sredine.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije poručuje da je stav lokalnih samouprava i spremnost da prezentuje konikretne probleme ključni kada je o ovoj temi reč.  O merama na lokanom nivou govorio  je član Gradskog veća zadužen za oblast zdravstva i socijalne zaštite, Fevzija Murić.

“Naš cilj je da promovišemo očuvanje zdravlja,  promocija zdravlja kao vrednosti i sprečavanje pojave bolesti.Za ovakav proces neophodno je uključivanjne svih faktora koji utiču na smanjenje negativnih uticaja životne sredine na zdravstveno stanje populacije.Grad Novi Pazar u saradnji sa nadležnima puno  toga radi na prevenciji kada je o bolestima reč, nastojeći da paralelno doprinese podizanju nivoa svesti građana  o ekologiji”, kazao je Murić. Član Gradskog veća podsetio je da je grad pre izvesnog vremena započeo aktivnosti koje će vrlo brzo rezultirati usvajanjem destogodišnjeg Plana javnog zdravlja,  strateškog dokumenta za period od deset godina.

„Do sada takav dokument nismo imali. Važan je jer će u velikoj meri obuhvatiti i današnju temu. Današnja radionica zapravo je svojevrstan indikator za neke segmente našeg dugoročnog projekta“, zaključio je Fevzija Murić, član Gradskog veća grada Novog Pazara.

Zavod za javno zdravlje grada Novog Pazara je, u skladu sa nadležnošću da prati parametre očuvanja životne sredine prezentovao trenutno stanje.  Tokom samog skupa mogle su se čuti i zajedničke preporuke čija je inplementacija neophodna, jednako koliko i odgovornost svakog pojedinca i  celokupne javnosti da se uključi u prezentaciju ideje o povezanosti kvaliteta  životne sredine sa zdravljem čoveka.   

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika