A- A A+

Sa partnerima o razvoju dečjeg prihvatilišta

U okviru projekta “Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”održan je okrugli sto „Razvoj prihvatilišta za decu u Novom Pazaru“.

„Grant u visini od 310 000 eura biće iskoroišćen za pomoć kategorijama koje su na mergini našeg društva,što kroz obezbeđivanje posla, što kroz psiho – socijalnu podršku i radionice. Fokus grupe su povratnici po redamisiji, deca, žene, Romi...Do ideje o prihvatilištu došli smo uz pomoć procene Centra za socijalni rad. Kada je reč o dečjem prihvatilištu, želimo da deca iz našeg kraja kojima je ovakva podrška potrebna,  umesto u hraniteljske porodice širom Srbije, ostanu u prihvatilištu koje ćemo oformiti u Novom Pazaru. Kroz ovaj projekat su opredeljena sredstva za adaptaciju odabrane lokacije i delimično, za opremanje prostora“, rekao je član Gradskog veća Fevzija Murić. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici lokalnih samouprava, institucija socijalne zaštite i udruženja građana iz, Kruševca, Pirota, Dimitrovgrada, Tutina, Sjenice, Ivanjice, Raške, Kragujevca, Beograda i Novog Pazara. Razmatrane su potrebe za socijalnom zaštitom, izazovi i planovi za unapređenje socijalnih usluga i razmenjena iskustva i rezultati na ovom polju. Fokus razgovora je bio na planiranju, finansiranju, zakonskoj regulativi kao i postojećim iskustvima u radu prihvatilišta kako bi se podržala inicijativa Gradske uprave Novog Pazara da u svom gradu formira prihvatilište za ugroženu decu i mlade.  „U fokusu današnjih razgovora je jedna veoma važna i humana usluga – prihvatilište za decu u određenoj vrsti problema kao i otvaranje pitanja o različitim oblicima saradnje među lokalnim samoupravama iz donatorsku podršku, opet sa fokusom na usluge socijalne zaštite. Želimo da omogućimo usluge  koje će omogućiti razvoj inkluzivnog društva koje će pripadnike zajednice sa margine svrstati u naše redove kao ravnoprvne članove društva“, rekao je projektni menadžer Igor Kojičić. Tokom okruglog stola, predstavnici regionalne mreže udruženja pružalaca socijalnih usluga IRIS (osnovane od strane organizacija ASB i IDC) predstavili su socijalne usluge svojih članica i aktivnosti mreže na ovom polju. IRIS mreža, u ovom trenutku, povezuje više od 200 organizacija u jugoistočnoj Evropi koje pružaju različite vrste socijalnih usluga ugroženim grupama: osobama sa invaliditetom, deci i mladima u riziku, ženama žrtvama nasilja u porodici, izbeglicama, tražiocima azila itd.

Nakon okruglog stola gosti su  posetili Dnevni boravak  za decu, mlade i odrasle ometene u razvoju - Novi Pazar gde su više saznali o aktivnostima i planovima za razvoj ove socijalne usluge kao i mogućnostima za saradnju.

Nosilac projekta je ASB (Arbeiter-Samariter-Bund), implementacioni partner Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), a korisnički okruzi na projektu su Pirotski, Rasinski i Raški okrug. Projekat je finansiran sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ i traje do aprila 2025.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops