A- A A+

Omogućen upis u srednje škole elektonskim putem

Roditelji / drugi zakonski zastupnici koji su građani Republike Srbije mogu elektronskim putem da upišu dete u srednju školu pokretanjem ove usluge. Usluga je omogućena za sve redovne škole i gimnazije, osim muzičkih, baletskih, specijalnih i privatnih škola. Usluga će biti dostupna svakog dana tokom trajanja prvog (9. i 10. jul), drugog (13. jul) i trećeg upisnog roka od 7.00 do 24.00.

Potrebno je da:

- Budete registrovan korisnik

- Pokrenete uslugu klikom na zeleni taster ”Pokreni uslugu”

- Unesete identifikacioni broj učenika (osmocifrenu šifru) i JMBG

- Popunite ostale podatke u vezi sa učenikom

- Ostavite broj telefona kako bi škola, po potrebi, mogla da stupi u kontakt s Vama

Neće biti potrebno da idete u školu, jer će škola, u skladu da zakonom, a u svrhu utvrđivanja činjenica neophodnih za upis učenika u srednju školu, po službenoj dužnosti izvršiti uvid u službene evidencije (Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti), i to: matičnu knjigu rođenih, evidenciju prebivališta i Integrisani zdravstveni informacioni sistem, prema Konkursu za upis učenika u srednje škole za 2020/21, kao i podatke o prethodno završenom obrazovanju, na osnovu kojih je učenik i raspoređen u tu srednju školu. Eventualno, ukoliko se u školi utvrdi da neki podatak treba proveriti, naknadno treba priložiti određeni dokument, o čemu ćete biti obavešteni.

Napomena 1: Preduslov da upis bude uspešno završen je da je učenik prethodno obavio lekarski pregled.

Napomena 2: Svaka gimnazija na svom sajtu informiše učenike o 4 izborna programa koje nudi svojim učenicima. Učenik koji je raspoređen u konkretnu gimnaziju bira dva izborna programa od ponuđenih. 

Kontakt podrška - Ukoliko imate dodatna pitanja i nedoumice u vezi sa Elektronskim upisom, obratite se kontakt centru na 011/7350557. Telefonska podrška dostupna je od 8. jula 2020. godine i tokom trajanja upisa u srednje škole svakog radnog dana od 8.00 do 15.00 časova.

Adresar srednjih škola Sva uputstva možete naći na saju eUprave:

https://euprava.gov.rs/usluge/5884

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika