A- A A+

Izborna komisija grada Novog Pazara

 

R E Z U L T A T I   I Z B O R A


  

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Zbirni izveštaj o rezultatima glasanјa na izborima za narodne poslanike na biračkim mestima na teritoriji grada Novi Pazar .pdf
2. Zbirni izveštaj o rezultatima glasanјa na izborima za predsednika republike na biračkim mestima na teritoriji grada Novi Pazar .pdf

  

O B A V E Š T E NJ E


Izborna komisija grada Novog Pazara, povodom predsedničkih i parlamentarnih izbora zakazanih za 3. april 2022. godine, obaveštava birače, nemoćna stara lica, osobe sa invaliditetom i one koji iz zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti da glasaju na svojim biračkim mestima, da od 30. marta 2022. godine pa do 2. aprila 2022. godine u vremenu od 8 do 20 časova, činjenicu da će glasati van biračkog mesta mogu prijaviti Izbornoj komisiji grada Novog Pazara, a na dan glasanja 3. aprila 2022. godine najkasnije do 11 časova.

Birači koji ne mogu da glasaju na svojim biračkim mestima mogu da se jave u navednim terminima na brojeve telefona : 064-862-73-85 i 063-736-31-27 ili na dan glasanja biračkim odborima od otvaranja pa do 11 časova.

Prilikom prijavljivanja glasač treba da navede sledeće lične podatke: ime i prezime, jedinstveni matični broj, adresu prebivališta, kontakt telefon, kao i razloge zbog kojih nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu.

 

Proveru upisa u Jedinstveni birački spisak možete odraditi na sledećem linku:

mduls

https://upit.birackispisak.gov.rs/

Vlada Republike Srbije
USAID
EP 280 160 LAT1
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika