A- A A+

Skupština usvojila niz odluka, 15 miliona dinara za sprovođenje politike zapošljavanja

Odbornici Skupštine grada usvojili su  Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2022. godinu kojim su predviđene tri vrste subvencija – za samozapošljavanje, zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih i troškova kamata.

Subvencijama ce biti obuhvaćene 64 osobe ili privredna subjekta.

“Ovim Lokalnim akcionim planom Grad je iz budžeta predvideo 15 miliona dinara za finansiranje aktivnih mera politike zapošljavanja. Ove godine ćemo finansirati zapošljavanje  lica iz kategorije teže zapošljivih lica , kao i lica koja će imati mogućnost za pokretanje sopstvenog biznisa, za tu namenu je izdvojeno 6 miliona dinara. Devet miliona dinara izdvojeno je za finansiranje kod poslovnih banaka ili fonda za razvoj gde će naši privrednici, posebno posle posledica pandemije kovida 19. Na taj način će Grad pomoći našim privrednicima da kamatna stopa bude otpisana , tako što će preuzeti obaveze kod poslovnih banaka.”, rekao je ispred Sandžačke demokratke partije odbornik Mirza Bektović.

Skupština je usvojila i završni račun budžeta za 2020. godinu i konsolidovane finansijske izveštaje za tu godinu.

U završnom računu prikazano je da se tokom 2020. godine u gradsku kasu slilo nešto više od 2,9 milijardi dinara, odnosno 97,6 odsto od planiranih prihoda.

Odbornici su dali saglasnost za  pristupanje izradi Strategije razvoja socijalne zaštite grada Novog Pazara.

Rashodi su iznosili preko tri milijarde, što je oko 97 odsto od toga koliko je bilo planirano u budžetu.

Odbornici lokalnog parlamenta raspravljali su o planovima i programima rada javnih ustanova u ovoj godini, o kadrovskim promena u upravnim i nadzornim odborima pojedinih ustanova i preduzeća, kao i skupštinskim telima.

Skupština je  imenovala predsednika i članova Gradske izborne komisije. Fukciju predsednika Izborne komisije u Novom Pazaru obavljaće kao do sada Radoslav Milić.

Sednica Skupštine počela je u 10 sati, a na dnevnom redu je bilo 35 tačaka. 

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops