A- A A+

Usvojen izveštaj Komisije za procenu štete u zgradi Bor i izmena Plana javnih nabavki

Na 33. redovnoj sednici Gradskog veća Novog Pazara u svojen je izveštaj Komisije za procenu štete nastale od nedavnog požara na stambenoj zgradi Bor.

„Usled nesreće koja se dogodila nastala je i znatna materijalna šteta. Na Veću je usvojen izveštaj Komisije i šteta je procenjena na 9 miliona dinara. Grad će stati iza sanacije i finasirati rekonstrukciju oštećenih stanova, krova, sanaciju elektro i vodovodne mreže. Cilj nam je da se građani  pogođeni požarom što pre vrate u svoje domove u uslovima dostojnim života ljudi“, rekao je član Gradskog veća Esad Fazlić.

Na sednici Veća usvojena je  XV izmena Plana javnih nabavki, koja prema rečima Fazlića, proističe upravo iz Izveštaja o proceni štete na zgradi Bor.

„Da bi svi radovi na zgradi bili realizovani, neophodno je izvršiti izmenu Plana javnih nabavki, što smo na današnjoj sednici i učinili“, kazao je Fazlić.

Osim sanacije posledica vatrene stihije u Jošanici, izmena Plana javnih nabavki predviđa podršku porodici Ašimović, koja je usled nedavnog požara u selu Šavci ostala bez krova nad glavom.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops