A- A A+

Formiran Savet za međunacionalne odnose

Odbornici  Skupštine grada Novog Pazara izabrala je danas  Savet za medjunacionalne odnose u sledećem sastavu: Vasvija Gusinac, Albin Šabotić, Radoslav Milić, Mirza Hajdinović, Mirko Drmanić i Predrag Živković. Savet sačinjen od predstavnika bošnjačke i srpske nacionalne zajednice nadležan je da razmatra pitanja ostvarivanja, zaštite i unapređivanja nacionalne ravnopravnosti, u skladu sa zakonom i statutom. skupštinska većina  usvojila je predlog o formiranju Upravnog odbora Regionalnog pozorišta Novi Pazar u sastavu: Hana Salihagić (predsednica), Muzafer Župljanin, Sandra Miljković, Selma Džanković i Nebojša Ravić .

Na današnjem zasedanju Skupštine usvojeni su izveštaji o radu javnih preduzeća i ustanova za 2016. godinu, kao i izveštaji o radu Gradske uprave za izvorne i poverene poslove, Uprave za naplatu javnnih prihoda i Gradskog pravobranilaštva, za isti period.

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika