A- A A+

Rebalans gradskog budžeta, priliv od Republike 154 miliona dinara

Rebalans budžeta za 2017. godinu kao i usvajanje predloga treće izmene Plana javnih nabavki bile su glavne teme sednice Gradskog veća. Usvojeni rebalnas budžeta podrazumeva uvećanje za 154 miliona dinara, nastalo zbog prihoda pristiglih iz Vlade republike Srbije i Ministarstva za rad, zapošljavanje socijalna i boračka pitanja. Najveći deo ovog prihoda biće potrošen u unapređenje komunalne infrastrukture. Na osnovu ugovora sa Ministarstvom rada, socijalna i biračka pitanja u budžet se slilo 23 miliona dinara namenskih sredstava za usluge socijalne zaštite. Vlada Rebublike Srbije je još u decembru iz budžetske rezerve izdvojila 80 miliona dinara i taj novac će biti upotrebljen za unapredjenje komunalne infrastrukture.

Obećanje novog predsednika Srbije Aleksandra Vučića na otvaranju atletskog stadiona da će se nastaviti sa ulaganjem u ovaj sportski objekta je ispunjeno i 50 miona dinara je uplaćeno, dok će ostatak od 30 miliona biti uplaćen do kraja godine.

Na sednici Veća usvojen je Plan javnih nabavki koji obuhvata radove na izgradnji ograde na atletskom stadionu i radove na izgradnji elektro energetske linije ulične rasvete u Biserovačkoj ulici i u na potesu Lukare-Jukovača.

Od ostalih odluka treba izdovjiti sporazum o saradnji izmedju bosansko-podrinjskog kantona Goražde i grada Novog Pazara, usvajanje izveštaja komisija za izbor projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja građana iz oblasti poljoprivrede i kulture.

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika