A- A A+

Usvojena Strategija bezbednog Novog Pazara

Peta sjednica Skupštine grada, protekla je u znaku rasprave o bezbednosti. Usvojena je Strategija bezbednog grada od 2016. do 2020. godine koja se bavi opštom bezbednošću građana i odnosi se na različite oblike bezbednosti kao što je bezbjednost mladih, bezbednost u porodici, ekološka bezebedost i slično.

Gradonačelnik Novog Pazara, Nihat Biševac, rekao je da je ovo važna tema i da problemi sa bezbjednošću u gradu nisu od danas i da postoje brojni faktori među kojima su bitni ekonomski, a koji utiču na stepen bezbednosti. On je pozvao sve odborničke grupe i građane da daju prijedloge i svoj doprinos poboljšanju bezbjedosti u gradu.

“Cilj gradske vlasti jeste da ekonomski osnaži grad. A to možemo kroz samozapošljavanje, kroz pomoć mladima i kroz forsisranje male privrede i mikro-preduzeća koja zapošljavaju pet do deset radnika. Jedini je to način. Jer znamo da su ljudi bez posla jako podložni kriminalu. Cilj za naredni period je smanjenje nezaposlenih. Mi otvoreno moramo da se suočimo sa problemima“, rekao je Biševac za skupštinskom govornicom.

Ispred odborničke grupe Stranke demokratske akcije Sandžaka, Nafilj Sejdović, rekao je da je opšti stepen bezbjednosti rezultat diskriminatorskog odnosa države prema Bošnjacima. Ispred odborničke grupe “Za evropski Novi Pazar”, Muamer Bačevac, kazao da je važno da se poveća učećše Bošnjaka u institucijama sile kao i u pravosuđu. On je pozvao da se napravi konsenzus oko zajedničkog teksta koji bi bio upućen Beogradu, odnosno Vladi, a u cilu dobijanja podrške i pomoći.

“Bilo bi dobro kada bi imali zajednički stav, jedan zajednički apel prema Vladi Republike Srbije u kom možemo da nađemo neki konsenzus. Tu možemo da budemo vrlo ozbiljni i da kažemo da stanje u samom gradu je održivo, međutim možemo reći da može da bude mnogo bolje, da u institucijama treba zastupiti Bošnjake u onoj mjeri koju oni zalužuju i u mjeri koja im po zakonu države pripada.”, rekao je Bačevac.

Tokom sednice usvojen je predlog predsednika Skupštine grada, Mirsada Đerleka, da se u narednih nedjelju dana konsultuju sve odborničke grupe u cilju izrada zajedničkog teksta koji će se naći ispred odbornika na narednoj sjednici Skupštine grada.

Na zasedanju su usvokene odluke o izmjenama i dopunama Plana generalane regulacije za dio centra u pojedinim naseljima, zatim predlog odluke o izmenama Akcionog plana za izbeglice, a raspravljalo se i o statutu Istorijskog arhiva “Ras”, opštinskim taksama. Usvojen je i predlog odluke o utvrđivanju prosječnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza za imovinu u 2017. godini.

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika