A- A A+

Gradsko vece pozdravilo bratimljenje Novog Pazara sa Jagodinom

Usvajanjem Nacrta odluke o bratimljenju grada Novog Pazara sa Jagodinom, Gradsko vece potvrdilo je politiku saradnje lokalnih vlasti sa gradovima i opštinama u okruženju. Prema recima clana Veca, Munira Poturka, ovakva inicijativa trebalo bi da donese brojne, prvenstveno ekonomske dobiti po Novi Pazar, ali ne treba zanemariti ni važnost ucvršcivanja valjanih medunacionalnih odnosa. Odluku o bratimljenju verifikovace i Skupština grada, cime Jagodina postaje jedan od brojnih bratskih gradova Novog Pazara.

"Brojna prethodna bratimljenja Novog Pazara, kako sa gradovima u Srbiji tako i van nje dala su rezultate i u pogledu uspostavljanja privredne saradnje i u vidu doprinosa kvalitetnijoj prezentaciji Novog Pazara", istakao je Poturak.

Odlukom Gradskog veca, Savet za privredu, Savet za zapošljavanje i Savet za budžet i finansije cinice celinu, operativno telo koje ce se na ozbiljan nacin, a uz odgovarajuce strukturalne izmene baviti resornom problematikom, rešavanjem bitnih pitanja iz ovih oblasti.

Na dvadeset prvoj sednici Gradskog veca grada Novog Pazara usvojen je predlog Pravilnika o bližim uslovima, postupku i nacinu ostvarivanja prava na materijalnu podršku i korišcenje usluga u oblasti socijalne zaštite.

"Gradani u svakom trenutku mogu da dobiju i u pisanoj formi informaciju o tome koja su njihova odredena prava a u vezi sa definisanim socijalnim kategorijama. Situacija je teška i ovim putem apelujem na grašane da se raspitaju na koji na nacin ostvaruju pravo na odredene vrste materijalne pomoci", istakao je Poturak.

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika